sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wyniki konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych nt. „Używki - Ja Dziękuję”

Wyniki konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych nt. „Używki - Ja Dziękuję”

W dniu 23.06.2016 roku w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbyło się spotkanie z okazji rozstrzygnięcia konkursu plastycznego  pt. „Używki - Ja dziękuję”, który został zorganizowany wspólnie przez Zespół Pedagogów Szkolnych oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nagrody wręczył Wójt Gminy Antoni Karlak.

Wiemy, że w obecnych czasach problem uzależnień od różnego rodzaju używek jest bardzo powszechny. Wpływ na to mają różne czynniki. Nie jest więc przypadkiem, że współcześnie  funkcjonuje pojęcie „epidemii uzależnień”, która przybrała rozmiary stanowiące zagrożenie dla dzieci i młodzieży. W tym przypadku znaczenie ma szeroko pojęta profilaktyka, która opiera się na szeregu strategii mających na celu uchronienie młodego człowieka przed uzależnieniem. Jednym z takich działań jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do wyrażania swoich emocji w sposób artystyczny.

Konkurs miał na celu określenie własnego stanowiska do używek oraz wyrażenie postawy sprzeciwu na zaśmiecanie swojego życia używkami. Wiedza ta może zostać przekazana rówieśnikom i przez to wpłynąć pozytywnie na kształtowanie świadomości społeczeństwa. Równocześnie pokazane jest  jak niebezpiecznym uzależnieniom zapobiegać, jak żyć bez tego typu substancji.

W ramach konkursu nadesłano 64 prace z następujących szkół Gminy Jabłonka: Lipnica Mała, Podwilk, Jabłonka, Chyżne, Orawka oraz Zubrzyca Dolna i Górna. Najliczniejszą grupą biorącą udział w konkursie stanowili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Zubrzycy Górnej.

Cenne nagrody w postaci tabletów i odtwarzaczy mp4 trafiły do zwycięskich uczniów ze szkół: Zubrzyca Górna, Podwilk i Lipnica Mała. Wszyscy uczniowie za udział w konkursie otrzymali wartościowe nagrody.

Galerię prac można zobaczyć w holu Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce.

Wszystkim uczestnikom bardzo gratulujemy!