sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Jabłonka przypomina rolnikom, że w dniach od  01 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2016r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód  zakupu oleju napędowego za okres od  01 luty 2016r. do 31 lipca 2016r. Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy Jabłonka pokój nr 6 lub ze strony internetowej urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka pokój nr.112 lub pod nr telefonu: 18 26 111 36 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.  

Ponadto prosimy na wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze podanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot podatku !!!

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (pdf)