sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Podpisanie umowy na budowę Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej

muzycznaW dniu 10 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Gminy Jabłonka została podpisana umowa na realizację zadania „Rozbudowa budynku Centrum Kultury Górnej Orawy o część przeznaczoną na Orawską Samorządowa Szkołę Muzyczną”, pomiędzy Gminą Jabłonka reprezentowana przez Wójta Gminy Jabłonka – Pana Antoniego Karlaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Danuty Sarniak, a Panem Jakubem Pradziad właścicielem firmy F.H.U.B. SystemEco  Jakub Pradziad z Murzasichla.

Przy podpisywaniu umowy obecny byli Zastępca Wójta Gminy Jabłonka – Pan Bolesław Wójcik, Inspektor Nadzoru – Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska – Józef Knaperek oraz Marcelina Machaj  – pracownik ds. zamówień publicznych