sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zebrania wiejskie w 2017 roku

zebranie wiejskie

Wójt Gminy Jabłonka zaprasza wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie, które odbędą się w dniach 16 i 17 grudnia 2017 roku we wszystkich sołectwach naszej gminy.

 

 

 

 

Terminy i miejsca zebrań wiejskich

16 grudnia 2017 roku (sobota)

16.00 - Jabłonka - Centrum Kultury Górnej Orawy
18.00 - Podwilk - Remiza OSP

17 grudnia 2017 roku (niedziela)

09.15 - Jabłonka Bory - Szkoła Podstawowa                          
11.30 - Orawka - Remiza OSP                                                
13.15 - Zubrzyca Górna - Remiza OSP                                  
15.15 - Zubrzyca Dolna - Remiza OSP                                   
16.45 - Chyżne - Remiza OSP                                                 
18.30 - Lipnica Mała - Remiza OSP                                        

Porządek zebrań

1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja o wykonaniu zadań w 2017 roku.
3. Plan zadań na 2018 rok.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie zebrania.