sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

#szczepimy się - gov.pl +++ Informacja Orawskiego Centrum Zdrowia dotycząca szczepień - czytaj więcej... +++ Pilny komunikat! Prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie. +++ Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów (kliknij) Pilny Komunikat! +++ Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - czytaj więcej...

List do mieszkańców - Spis Próbny w Gminie Jabłonka

Szanowni Państwo,

Gmina Jabłonka, jako jedna z 16 gmin w Polsce, została wskazana w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. jako reprezentant województwa małopolskiego w drugim spisie próbnym przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Spis próbny odbędzie się w dniach 1-30 kwietnia br. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj, ale jednocześnie jesteśmy zobligowani ustawowo do przeprowadzenia spisu próbnego. Dlatego też podejmujemy się realizacji tego zadania.

Spis próbny odbywa się na mocy ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
(Dz.U. 2019 poz. 1775). Zgodnie z zapisami ustawy udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich stałych mieszkańców gminy oraz osób czasowo przebywających na jej terenie. Zliczone zostaną również mieszkania, budynki i inne zamieszkane pomieszczenia. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy gminy Jabłonka, zameldowani i zamieszkujący bez meldunku, powinni się spisać, wypełniając dane według stanu na dzień 31 marca br. na godz. 24:00. Jedna osoba może spisać wszystkie osoby w mieszkaniu. Dzieci oraz osoby nieobecne powinny zostać spisane przez dorosłych zamieszkujących pod wskazanym adresem.

Bierzecie Państwo udział w „próbie generalnej” przed zaplanowanym na rok 2021 Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań, który odbędzie się w całej Polsce. Poprzez udział w spisie próbnym pomożecie Państwo sprawdzić założenia metodologiczne, funkcjonalność elektronicznego formularza spisowego czy efektywność działań popularyzacyjnych. Państwa zaangażowanie jest dla nas bardzo ważne.

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo drugi spis próbny przeprowadzimy wyłącznie w oparciu o samospis internetowy i spis telefoniczny (z pomocą rachmistrza). Nie będziemy realizowali spisu próbnego poprzez wywiad bezpośredni, co oznacza, że żaden pracownik statystyki publicznej nie odwiedzi Państwa mieszkania w czasie trwania spisu próbnego.

Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy. Od 1 do 30 kwietnia na stronie spis.gov.pl będzie dostępna aplikacja internetowa służąca do samospisu. Logowanie do aplikacji będzie intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu albo telefonu komórkowego posiadającego połączenie z Internetem. Aby dokonać samospisu internetowego można wybrać jedną z trzech metod logowania:
• poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej z wykorzystaniem Profilu Zaufanego oraz systemów informatycznych banków,
• poprzez numer PESEL i nazwisko rodowe matki,
• poprzez kod mieszkania przekazany w liście Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w kwietniu do wszystkich mieszkań w gminie Jabłonka trafią listy Prezesa GUS zachęcające do udziału w spisie próbnym, które zawierać będą jednorazowy kod mieszkania umożliwiający zalogowanie się do aplikacji spisowej.

Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny, który rozpocznie się od 8 kwietnia br.
Jeśli ktoś z mieszkańców gminy Jabłonka nie ma dostępu do Internetu lub też ze względu na zaawansowany wiek lub stan zdrowia nie może wypełnić samodzielnie formularza internetowego pomogą mu w tym rachmistrzowie telefoniczni – pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie. Tożsamość rachmistrzów telefonicznych będzie można potwierdzić za pośrednictwem infolinii spisowej dostępnej pod numerem telefonu: 22 279 99 99 wew. 8.

Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone.

Poprzez udział w spisie mieszkańcy gminy Jabłonka zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. Dzieje się tak, bo zbierane w spisie dokładne i wiarygodne dane dotyczące Państwa będą wykorzystywane do prowadzenia skutecznej polityki rozwoju ważnych dla lokalnej społeczności obszarów życia, jak edukacja, praca czy opieka zdrowotna. Każdy z Państwa staje się kluczowym uczestnikiem działań, które prowadzą do budowania lepszej przyszłości, bo „Liczy się każdy”!

Mamy nadzieję, że przyjęte przez nas rozwiązanie spotka się z Państwa zrozumieniem i wspólnie sprostamy temu ogromnemu wyzwaniu. Zachęcamy Państwa również do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie i przekazywanie informacji swoim najbliższym, oczywiście w sposób nie narażający Państwa zdrowia i bezpieczeństwa.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

 

Z wyrazami szacunku

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Krakowie