sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

#szczepimy się - gov.pl +++ Informacja Orawskiego Centrum Zdrowia dotycząca szczepień - czytaj więcej... +++ Pilny komunikat! Prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie. +++ Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów (kliknij) Pilny Komunikat! +++ Ostrzeżenie przed śniegiem - czytaj więcej... +++ Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej dotyczący ASF - czytaj więcej...

Nowy rok szkolny w nowej szkole w Zubrzycy Górnej

sowinskifoto0194thPoczątek września to czas powrotu dzieci i młodzieży do szkół. W tym roku dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej to powrót wyjątkowy. Oznacza bowiem rozpoczęcie nauki w odnowionych salach lekcyjnych i nowej sali gimnastycznej.

1 września uroczystość oddania do użytku rozbudowanego budynku szkoły wraz z nową salą gimnastyczną rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym w Zubrzycy Górnej, którą sprawowali ks. Proboszcz Jan Kołodziej i ks. Wikariusz Janusz Korbel. O uroczystą oprawę nabożeństwa, czytając teksty liturgiczne, modlitwę wiernych i śpiewając psalm, zadbali nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

Dalsza część przebiegła na przyszkolnym placu, gdzie społeczność uczniowska, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście przemaszerowali w korowodzie. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego przywitano gości. Swą obecnością uroczystość uświetnili m.in.: Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka, Anna Paluch Poseł na Sejm RP, Ks. Proboszcz Jan Kołodziej, Ks. Wikariusz Janusz Korbel, Krzysztof Faber Starosta Nowotarski, Radni Powiatowi: Piotr Męderak, Julian Stopka, Jan Kuczkowicz i Andrzej Kwiecień; Eugeniusz Moniak Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka wraz z radnymi i sołtysami; Bożena Bryl Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, Konrad Gonciarczyk Zastępca Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi, Bolesław Wójcik Zastępca Wójta Gminy Jabłonka, Danuta Sarniak Skarbnik Gminy Jabłonka, Maria Galeńska Kierownik Ośrodka Zdrowia w Zubrzycy Górnej, Mirosław Karkos Przewodniczący Spółki Wodociągowej w Zubrzycy Górnej, Franciszek Miąskowski - Leśniczy Leśnictwa Police, Mateusz Łowisz Inspektor Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Jabłonka. W uroczystości udział wzięli także dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy, na czele z Bernadetą Plaszczak Dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Obecni byli również emerytowani dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej: Małgorzata Pawlak i Władysława Omylak, a także nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice uczniów na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców Elżbietą Zaremba.

Po powitaniu gości dokonano przecięcia wstęgi, którym symbolicznie otwarto progi rozbudowanej szkoły. Następnie budynek pobłogosławił i poświęcił ks. Proboszcz Jan Kołodziej.

Z okazji otwarcia rozbudowanej szkoły rodzice uczniów ufundowali sztandar. Podniosły moment uroczystości stanowiło jego wręczenie na ręce Dyrektor Katarzyny Karkos, która wyraziła słowa podziękowania za tak cenny dar i przekazała sztandar społeczności uczniowskiej. Ceremonię przekazania sztandaru zakończono uroczystą przysięgą na sztandar szkoły, którą złożyli przedstawiciele uczniów każdej z klas.

Kolejną część uroczystości stanowiły przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Antoni Karlak. Gospodarz gminy podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wielkiego, ale i trudnego dzieła. Wyraził ogromną radość z otwarcia rozbudowanej szkoły i nowej sali gimnastycznej, które służyć będą całej społeczności Zubrzycy Górnej. Za trud włożony w realizację inwestycji serdeczne podziękowania Wójtowi złożyły Dyrektor Katarzyna Karkos i Przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Zaremba.

Głos zabrali również następujący goście: Poseł na Sejm Anna Paluch, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożena Bryl. Przemawiający gratulowali dokonania imponującej rozbudowy szkoły i powstania pięknej sali gimnastycznej. Wyrazili przekonanie, że zrealizowana inwestycja podniesie komfort nauki oraz zapewni uczniom przestrzeń do rozwijania swoich umiejętności, talentów i pasji.

Na koniec słowa podziękowania za możliwość kształcenia się w pięknym i funkcjonalnym budynku złożyli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej. Dzieci i młodzież z ekscytacją oczekują pierwszego dnia lekcji w odnowionych salach i nowej sali gimnastycznej.

Uroczystość zakończono wpisami do pamiątkowej księgi oraz przypięciem do tablicy symbolicznych gwoździ.

foto. Łukasz Sowiński