sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

„Cyfrowa Gmina”

Fundusze Europejskie 2022

Gmina Jabłonka uzyskała dofinansowanie z programu „Cyfrowa Gmina”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Gmina Jabłonka uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w wysokości 561 630,00 zł.

Uzyskane przez Gminę Jabłonka wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń służących do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w urzędzie.

Głównym celem projektu realizowanego przez Gminę Jabłonka jest rozwój cyfrowy urzędu, uodpornienie przed cyberzagrożeniami, oraz usprawnienie pracy.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług publicznych poprzez stworzenie odpowiednich warunków pracy oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania do obsługi mieszkańców. Ponadto stworzona infrastruktura pozwoli na rozwijanie e-obsługi mieszkańców.

cufrowa gmina logo