sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Uroczyste otwarcie drogi na Wicanówce w Jabłonce Bory

Uroczyste otwarcie drogi na Wicaniówce w Jabłonce Bory

W sobotę 11 lipca 2015 r. komitet organizacyjny mieszkańców Wicaniówki-Jabłonka Bory zaprosił mieszkańców oraz samorząd Gminy Jabłonka na uroczyste przekazanie drogi i mostu na osiedlu Wicaniówka. Z tej okazji proboszcz Grzegorz Łomzik odprawił Mszę Św. dziękczynną.

Stanisław Kasprzak, jako przedstawiciel komitetu organizacyjnego, złożył serdeczne podziękowania na ręce Wójta Antoniego Karlaka za tę ważną dla mieszkańców inwestycję. Sołtys Józef Łysiak podziękował z wielką radością, że może następne 25 lat jeździć po odremontowanej drodze. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, ksiądz proboszcz Grzegorz Łomzik, sołtys Józef Łysiak, skarbnik Gminy Jabłonka Danuta Sarniak, mieszkańcy Stefan Bugajski i Stanisław Kasprzak, radni Michał Knapczyk, Eugeniusz Stec-Sala, Krzysztof  Dworszczak, Krzysztof  Palenik oraz dzieci Patrycja Kracik i Oskar Kasprzyk. Ksiądz proboszcz poświecił nową drogę. W okolicznościowym przemówieniu, wójt Antoni Karlak podziękował za serdeczną i rodziną atmosferę. Po zakończeniu uroczystości wszyscy zasiedli do wspólnego, orawskiego stołu.