sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

W dniu 05 lutego 2016 r. w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce, odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

Na spotkaniu podsumowano organizację uroczystego wręczenia Laurów Babiogórskich. Dyskutowano o przygotowaniach do jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia i powołano zespół do spraw związanych z jego organizacją. Omówiono również sprawy związane z wydaniem kalendarza na 2017 rok, Rocznika Babiogórskiego - Tom 17 oraz przeprowadzeniem konkursu wiedzy ogólnej "Leonardo 2016".

Zarząd zdecydował, że Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich włączy się w organizację 450-lecia Jabłonki. W dniu 11 lipca 2016 r. w trakcie uroczystości, odbędzie się w Jabłonce konferencja Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.