sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Posiady Teatralne na Orawie

IV Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich - POSIADY TEATRALNE na Orawie.

W Jabłonce w Orawskim Centrum Kultury od 5 do 6 marca odbywały się IV Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich - POSIADY TEATRALNE na Orawie. Uroczystego otwarcia Posiadów Teatralnych na Orawie dokonał Zastępca Wójta Gminy Jabłonka Bolesław Wójcik oraz Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół Antoni Malczak.

Przegląd miał charakter konkursu. Zespoły zaprezentowały widowisko w jednej z dwóch kategorii: sztuk regionalnych, w tym napisanych przez miejscowych twórców, inscenizacji tekstów literackich (dramatycznych, komediowych), które mogą być adaptowane przez miejscowych twórców.

W niedzielę po zaprezentowaniu się wszystkich grup ogłoszono werdykt. Narody i wyróżnienia wręczył zastępca wójta Bolesław Wójcik  i zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Małgorzata Kalarus oraz senator RP Jan Hamerski. Na „Posiadach Tetralnych” gościnie wystąpiła Barka z Jabłonki ze spektaklem „Piekielnica”.

Protokół posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej4. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich
POSIADY TEATRALNE na Orawie,

Komisja w składzie:
- Maria BRYLAK-ZAŁUSKA – etnograf
- Jerzy HOJDA - aktor
- Andrzej RÓG – aktor
- Jan ZDZIARSKI – animator słowa
po obejrzeniu i gruntownej ocenie 16 grup  (288 osób), z 7 powiatów woj. małopolskiego (po 1 z pow. tarnowskiego i gorlickiego, po 2 z pow. chrzanowskiego i limanowskiego, po 3 z pow. krakowskiego i myślenickiego, 4 z pow. nowotarskiego) postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

GRAND PRIX POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie oraz nagrodę pieniężną w kwocie 2.500 zł
i pamiątkowy dyplom

Amatorskiemu Zespołowi Teatralnemu im. Franciszka Macioła ze Skomielnej Białej  za spektakl PORTKI w reż. członków zespołu

W KATEGORII - sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych

I miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1800 zł i pamiątkowy dyplom - Orawskiej Grupie Teatralnej z Lipnicy Wielkiej i Jabłonki za spektakl MYŚLI PIOTRA BOROWEGO w reż. Roberta Kowalczyka

II miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1500 zł i pamiątkowy dyplom - Grupie Teatralnej KGW z Laskowej za spektakl JIGA UMAR w reż. Michaliny Piechury

dwa równorzędne III miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie po 1200 zł i pamiątkowe dyplomy - Zespołowi Regionalnemu ŚWARNI z Nowego Targu za spektakl JAK BABA DIABŁA WYONACYŁA w reż. Marcina Kudasika oraz Zespołowi Regionalnemu ZIELONY JAWOR z Krempach za spektakl KUPCY w reż. Marii Wnęk

wyróżnienie oraz pamiątkowy dyplom - Zespołowi Regionalnemu SPOD KICEK z Mordarki za spektakl ZALYCOCKA w reż. Józefa Tokarczyka

W KATEGORII - inscenizacja tekstów literackich (dowolna forma prezentacji scenicznej)

I miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1800 zł i pamiątkowy dyplom - Kołu Teatralnemu STASZIC z Chrzanowa za spektakl DZIADY w reż. Marcina Kobierskiego

II miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1500 zł i pamiątkowy dyplom - Teatrowi Ludowemu TRADYCJA z Okleśnej za spektakl TATO, TATO SPRAWA SIĘ RYPŁA w reż. Michała Hachlowskiego

III miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1200 zł i pamiątkowy dyplom - Gorlickiej Grupie Teatralnej GCK PROMIEŃ z Gorlic za spektakl OCZEKIWANY GOŚĆ w reż. Barbary Fugiel

Wyróżnienie oraz pamiątkowy dyplom - Teatrowi PO LATACH ze Świątnik Górnych za spektakl TO BYŁY PIĘKNE DNI w reż. Natalii Wojtali

Pamiątkowe dyplomy za udział otrzymują:
- Grupa Teatralna AD-HOC z Żabna - spektakl SĄSIEDZI (reż. Elżbieta Kijowska)
- Amatorski Zespół Teatralny z Wiśniowej – spektakl MUNDUR SWATEM (reż. Joanna Juras)
- Zespół Teatralno-Satyryczny Klub Seniora ZŁOTA JESIEŃ z Zabierzowa – spektakl WIEDZĄ SĄSIEDZI NA CZYM KTO SIEDZI (reż. Barbara Golińska)
- Teatr TABUN ze Świątnik Górnych – spektakl SZKOŁA ŻON (reż. Klaudia Szablowska)
- Grupa Teatralna MARUSYNIANKI z Maruszyny – spektakl SWOJE TO TRZA UMIEĆ ZACHWOLIĆ (reż. członkowie zespołu)
- Węglowska Grupa Teatralna z Węglówki – spektakl JAK ZA DAWNYCH LAT (reż. Urszula Niedośpiał)

Ponadto komisja artystyczna rekomenduje 2 grupy:
- Amatorski Zespół Teatralny im. Fr. Macioła ze Skomielnej Białej  ze spektaklem  PORTKI
- Orawską Grupę Teatralną z Lipnicy Wielkiej i Jabłonki ze spektaklem MYŚLI PIOTRA BOROWEGO
do udziału w XXXII Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej(2-3 lipca br.).

Komisja zauważyła wzrost zainteresowania uprawianiem sztuki teatru zarówno wśród młodych jak
i przedstawicieli złotego wieku. Cieszy nas bogactwo twórczych pomysłów inscenizacyjnych i scenograficznych. Komisja sugeruje niewykorzystywanie maksymalnego regulaminowego czasu trwania spektakli. Skrót wielokrotnie wpływa korzystnie na klarowność inscenizacji i wyrazistą oraz ekspresyjną kreację.

Serdecznie dziękujemy organizatorom: Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Orawskiemu Centrum Kultury w Jabłonce a także Wójtowi Gminy Jabłonka Panu Antoniemu Karlakowi i zastępcy wójta Panu Bolesławowi Wójcikowi za życzliwe i serdeczne przyjęcie uczestników POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie oraz przygotowanie i sprawną organizację konkursu. Dziękujemy Panu Janowi Świdroniowi, konferansjerowi przeglądu - za sympatyczną prezentację wszystkich uczestników a pracownikom OCK w Jabłonce za obsługę techniczną i logistyczną.

Osobne podziękowania kierujemy do widzów - mieszkańców Orawy za wyjątkowo liczne uczestnictwo
w 2-dniowych prezentacjach a zwłaszcza młodzieży szkół gminy Jabłonka. Za gościnny występ dziękujemy podopiecznym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym BARKA w Jabłonce.

Autorem nagrody GRAND PRIX w postaci rzeźby ORAWY jest artysta plastyk Magdalena Kotkowska z Nowego Sącza.

fot. Jan Ciepliński