sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zjazd Gminny ZOSP RP Gminy Jabłonka

Zjazd Gminny ZOSP RP Gminy Jabłonka

 W sobotę 9 kwietnia 2016 roku  w budynku Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jabłonce.

W Zjeździe udział wzięli Poseł na Sejm RP a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Edward Siarka , Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Mariusz Łaciak, Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak wraz z radnymi, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Lipnica Wielka druh Franciszek Pindziak, Prezes Wspólnoty Leśnej w Jabłonce Józef Machaj, delegaci – strażacy wybrani z poszczególnych jednostek OSP oraz członkowie ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Celem Zjazdu było podsumowanie 5-letniej kadencji statutowej działalności Zarządu, wybór nowych władz związku na szczeblu gminnym oraz nakreślenie programu zamierzeń na następną kadencję. Zjazd otworzył Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Andrzej Buroń, który pełnił także funkcję przewodniczącego obrad.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił również Komendant Gminny,  a zarazem Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP  RP druh Jan Kuczkowicz, natomiast  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący druh Tomasz Kondys.

Podczas  Zjazdu wręczono podziękowania za wspieranie i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej regionu Orawy  dla  Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka, Posła na Sejm Edwarda Siarki, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Mariusza Łaciaka oraz druha Stanisława Chmurę za wieloletnią działalność w Zarządzie Oddziału Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Jabłonce. Wszyscy zaproszeni goście zabrali głos. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak podziekował wszystkim strażakom za zaangażowanie, pracę na rzecz drugiego człowieka. Zapewnił o dalszej współpracy i kolejnych inwestycjach w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wybrany na Zjeździe Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jabłonce ukonstytuował się następująco:


Prezes - Andrzej Buroń
Wiceprezes - Artur Górka
Wiceprezes - Komendant Gminny - Jan  Kuczkowicz
Zastępca Komendanta Gm. - Piotr Kowalik
Sekretarz    - Alfons Adamczyk
Skarbnik - Jan Głusiak
Członek prezydium - Albin Kulawiak
Członek zarządu - Jan Balcerzak
Członek zarządu - Kowalik Marcin
Członek zarządu - Zbigniew Kowalik
Członek zarządu - Franciszek Kracik
Członek zarządu - Grzegorz Kuczkowicz
Członek zarządu - Pakos Józef
Członek zarządu - Grzegorz Pawlak
Członek zarządu - Michał Piekarczyk
Członek zarządu - Rafał Skoczyk
Członek zarządu - Karol Szkodoń

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jabłonce:

Przewodniczący –  Grzegorz Kondys
Sekretarz – Wiesław  Ferenc
Członek – Tomasz Joniak

Nowo wybranemu Zarządowi jak również Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej pracy w bieżącej kadencji.