sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Promesa dla Gminy Jabłonka

Promesa dla Gminy Jabłonka

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa przyznał Gminie Jabłonka kwotę 1.450.000 zł na odbudowę mostu Koło Starego Sołtysa w miejscowości Lipnica Mała, odbudowę mostu koło strażnicy w Zubrzycy Dolnej oraz na remont drogi gminnej ul. Na Skarpie.

W dniu 13 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Wojewódzkim Wójt Gminy Jabłonka otrzymał z rąk Wicewojewodów Województwa Małopolskiego Pana Jacka Gawrona oraz Pana Piotra Ćwika promesę na realizację w/w zadań. Otrzymane dofinansowanie stanowi 80% wartości każdego zadania, Gmina Jabłonka wniesie wkład własny w wysokości 20% wartości każdego zadania.