sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

XXVII Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie

XXVII  Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie

XXVII  Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie rozpoczął się uroczystym przemarszem orkiestr spod Urzędu Gminy w Jabłonce na stadion. Na początku  Przeglądu Orkiestr odegrano hymn państwowy, by uczcić Święto Narodowe Trzeciego Maja. Później głos zabrał Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak. Na scenę zaproszono również wszystkich komendantów OSP z gminy Jabłonka.

W czasie przeglądu prezentowały się orkiestry dęte z Zubrzycy Górnej, Lipnicy Małej, Jabłonki i Lipnicy Wielkiej, a gościnnie zagrała Miejska Orkiestra „Andropol”  z Andrychowa. Na scenie wystąpiły  również orkiestry ze Słowacji:  „Oravanka” z Trsteny i „Senioranka” z Żyliny.

Jak co roku wręczono również nagrody w konkursie „Na najpiękniejszy orawski moj". Komisja oceniała orawskie moje zgodnie z regulaminem, zwracając szczególną uwagę na poprawne osadzenie,  wykorowanie, estetykę, otoczenie moja. Celem konkursu jest nie tylko podtrzymywanie tego interesującego zwyczaju, ale również swoistego rodzaju kontrola, etnograficzny zapis zachodzących zmian. Organizatorem konkursu jest: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Muzeum Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Komisja oceniła 15 zgłoszonych Moi. Nagrodzonym dyplomy wręczył Wójt Gminy Antoni Karlak.
 
 fot. Jan Ciepliński
 
W tym roku komisja w składzie: Robert Kowalczyk - Dyrektor Orawskiego Centrum Kultury, Maria Łaciak - Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej i Jadwiga Pilch - Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego przyznała następujące miejsca:

I miejsca
1.    Dawid Florek Jabłonka Matonogi
2.    Mateusz Gwiżdż i Michał Jendryga Lipnica Mała
3.    Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga Lipnica Mała

II miejsca

1.    Szymon Lenczowski Chyżne
2.    Kamil Stechura Lipnica Mała
3.    Bartłomiej Zubrzycki, Szymon Ślamczyk Lipnica Mała
4.    Zespół Małolipnicanie Lipnica Mała
5.    Łukasz Szperlak Jabłonka Bory
6.    Patryk Jazowski Lipnica Mała

III miejsce
1.    Marek Andrasiak Jabłonka
2.    Szymon Pilch, Wojciech Sączek Jabłonka
3.    Łukasz Moniak Zubrzyca Górna
4.    Bartosz Jazowki Lipnica Mała
5.    Artur Kubacka Zubrzyca Górna
6.    Paweł Wojtyczek Lipnica Mała