sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

OSP Orawka z nowym samochodem ratowniczo – gaśniczym

OSP Orawka z nowym samochodem ratowniczo – gaśniczym

W dniu 1 maja 2016 odbyło się poświęcenie i przekazanie dla OSP Orawka nowego lekkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Jana Chrzciciela w Orawce o godz. 10.30.

Msza koncelebrowana była przez ks. Tadeusza Dąbrowskiego proboszcza parafii w Orawce oraz Kapelana Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jabłonce o. Andrzeja Mikołajczyka. Następnie na placu obok remizy odbyło się poświęcenie i uroczyste przekazanie samochodu strażakom z Orawki.

W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak wraz radnymi gminy , skarbnik gminy Danuta Sarniak i sołtys wsi Orawka Józef Kwaśnica oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi.

Straż pożarną reprezentowali z ramienia Związku OSP: członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie a zarazem prezesa zarządu powiatowego druh Jan Kuczkowicz, prezes Zarządu oddziału gminnego druh Andrzej Buroń oraz prezesi i naczelnicy jednostek gminnych wraz ze strażakami. Państwową Straż Pożarną z Nowego Targu reprezentowali Dowódca JRG młodszy brygadier Janusz Barnaś oraz aspirant Stanisław Warmusa pełniący funkcję dowódcy uroczystości. Uroczystość uświetnił wystąp orkiestry dętej z Lipnicy Małej oraz wystąp zespołu regionalnego Koliba z Orawki.

Jednostka  Ochotniczej Straży Pożarnej w Orawce została doposażona w nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki FORD RANGER, który to zastąpił wysłużonego Żuka. Na wyposażeniu nowego samochodu znajduje się motopompa Tohatsu oraz zestaw szybkiego natarcia wraz ze zbiornikiem na wodę 200 litrów i 20 litrów środka pianotwórczego.