sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Podziękowania Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka

Podziękowania Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka

 
Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów, w tym komitetu i stowarzyszenia 450-lecia Jabłonki składam serdeczne podziękowania instytucjom i osobom indywidualnym, czyli wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów jubileuszu 450-lecia Jabłonki.

Dziękuję Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Andrzejowi Dudzie za honorowy patronat. Dziękuję Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi i Księdzu Biskupowi Janowi Szkodoniowi za obecność, odprawienie mszy św. i poświęcenie Pomnika Świętego Jana Pawła II – Pielgrzyma. Dziękuję całemu Komitetowi Honorowemu. Dziękuję fotografowi papieża Jana Pawła II Arturo Mari za wzruszające spotkanie.
 
Na ręce Ks. Kazimierza Czepiela dziekana Orawy, proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce składam serdeczne podziękowania za zorganizowanie uroczystych mszy świętych podczas obchodów jubileuszu. Dziękuję Ks. Grzegorzowi Łomzikowi proboszczowi parafii Jabłonka-Bory za sprawowanie mszy św. w intencji Orawian na Babiej Górze. Dziękuję Siostrom Albertynkom i Scholi za uświetnienie uroczystości.
 
Bardzo serdecznie dziękuję Panu Stanisławowi Radwanowi za „Orawskie oratorium”, kompozycji na 450-lecie Jabłonki. Dziękuję za wykonanie utworu: chórowi Camerata Silesia, Zespołowi Śpiewaków Miasta Katowice oraz Tatrzańskiej Orkiestrze Klimatycznej pod dyrekcją Anny Szostak.

Na ręce Przewodniczącego – Starszego Gazdy Marka Listwana składam podziękowania Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich za konferencję z okazji XX-lecia działalności Stowarzyszenia oraz zorganizowanie koncertu zespołów babiogórskich „Nuty wokół Babiej Góry”. Dziękuję Panu Dyrektorowi Euroregionu „Tatry” Antoniemu Nowakowi i Przewodniczącemu Zdrużenia Tatry na Słowacji Primátorowi mesta Kežmarok Jánowi Ferenčákowi za drugi dzień obchodów pt. Euroregion „Tatry” z powinszowaniem Jabłonce. Dziękuję Prelegentom konferencji naukowej z okazji 450-lecia Jabłonki: prof. drowi hab. Tadeuszowi Trajdosowi, drowi Karolowi Balazsowi, dr Barbarze Zgamie.

Dziękuję za udział w obchodach wszystkim Samorządowcom, Wójtom, Burmistrzom i Starostom z Polski i z zagranicy. Dziękuję przedstawicielom Gmin i Miast Partnerskich za ufundowanie pamiątkowych tablic z okazji 450-lecia Jabłonki.
Delegacji z Trsteny z Primatorem Jurajem Bernaťákiem
Delegacji Miasta Wolbórz z Burmistrzem Andrzejem Jarosem i przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Schulzem
Delegacji z Miasta Reichelsheim z Niemiec z burmistrzem Stefanem Lopinskim i sekretarzem Gminy Gerden Hubnerem
Delegacji Miasta Horzice w Czechach z Burmistrzem Alešem Svobodą
Delegacji Miasta Nagymányok na Węgrzech z Burmistrzem Karlem Belą.
Delegacji z Brebu w Rumunii z Burmistrzem Adrianem Gheorghem Ungureanu.

Dziękuję bardzo wszystkim twórcom, którzy od środy uczestniczyli w V Kiermaszu Sztuki na Orawie. Księdzu Biskupowi Janowi Szkodoniowi za wernisaż wystawy Jego malarstwa.

Dziękuję za koncert „Tatrzańskiej Orkiestrze Klimatycznej pod dyrekcją Agnieszki Kreiner.
Dziękuję Reprezentacyjnej Orkiestrze Straży Granicznej w Nowym Sączu i Kompanii  Honorowej za uświetnienie mszy św. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym Związku Podhalan, Starostwa Powiatowego, OSP oraz szkół.

Dziękuję rzeźbiarzowi i wykonawcy pomnika dla Jabłonki Stanisławowi Cukrowi oraz Tomaszowi Rossowi, w którego pracowni dokonano odlewu.

Dziękuję wszystkim artystom, którzy wzięli udział w orawskim przemarszu i mszy świętej: orawskim muzykom: Trombity Haniaczyków, Hajduki z Zubrzycy Dolnej, Iskierecki z Zubrzycy Dolnej, Babiogórzanie z Zubrzycy Dolnej, Shylec z Lipnicy Małej, Orawskie heligonki z Jabłonki, Arwa z Orawki, Borzanie z Jabłonki-Bory, Orawska Muzyka – Arva oraz muzyki z Orawki, Jabłonki i Podszkla, Muzyka Żurków z Chicago; zespołom regionalnym: Skalniok z Zubrzycy Górnej, Rombań z Chyżnego, Małe Podhale z Jabłonki, Koliba z Orawki, Zespół z Podwilka przy Towarzystwie Słowaków w Polsce, Koło Gospodyń Wiejskich z Podwilka, Małolipnicanie z Lipnicy Małej, Orawiacy z Lipnicy Wielkiej, Orawianie z Lipnicy Wielkiej – Przywarówka, Orawskie Dzieci z Lipnicy Wielkiej, Serdocki z Podszkla, Orawska Grupa Teatralna, Zielony, Zespół Regionalny z Brebu w Rumunii, Dziecięcy Zespół Regionalny z Tarnopola na Ukrainie; orkiestrom dętym: Reprezentacyjna Orkiestra Straży Granicznej w Nowym Sączu, OSP Jabłonka, OSP Zubrzyca Górna, OSP Lipnica Mała, OSP Lipnica Wielka oraz Trstená (SK), Nagymányok (H), Wolbórz (PL), Żarnowica (PL). Artystom za koncert „Pokłon Orawie”: Orawskiej Samorządowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Jabłonce; Orawianom: Dominice Grzybacz, Ani Dudek, Szymonowi Grzybacz i Gabrieli Grzybacz oraz zespołowi Rudel.

Uczestnikom I Międzynarodowego Festiwalu „Na pograniczu kultur w Jabłonce na Orawie”: Węgierskiej Orkiestrze Dętej z Nagymányok, Orkiestrze Dętej z Żarnowicy (Wolbórz), Zespołowi Pieśni i Tańca im. Józefa Szczotki Wierchy w Milówce, Zespołowi Regionalnemu z Brebu w Rumunii, Dziecięcemu Zespołowi Regionalnemu z Tarnopola na Ukrainie, Zespołowi Oravan Senior z Niżnej na Słowacji, Muzyce Orawskiej.

Dziękuję organizatorom Jubileuszu 35-lecia zespołu De Press; Andrzejowi Dziubkowi i De Press – gościom z Norwegii oraz Pani Synnove Rognlien.

Dziękuję Orawskiemu Klubowi Motocyklowemu za zorganizowanie VII Orawskiego Rajdu Motocyklowego. Dziękuję młodzieży, która uczestniczyła w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej na stadionie sportowym w Jabłonce.

Dziękuję wszystkim służbom, Ochotniczej Straży Pożarnej, policji. Dziękuję wszystkim mediom. Nade wszystko bardzo dziękuję wszystkim Mieszkańcom Jabłonki, Orawianom, Sympatykom Ziemi Orawskiej.

Dziękuję wszystkim Dyrektorom, Kierownikom i Pracownikom Urzędu Gminy, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów uroczystości 450-lecia Jabłonki.
 
Dziękuję wszystkim sponsorom którzy wsparli organizację obchodów 450-lecia Jabłonki.
 
Wszystkim Orawianom, którzy uczestniczyli w posiadach, Autorom książek „Jabłonka-stolica polskiej Orawy” i „Jabłonka na starej fotografii. Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim Osobom, które uczestniczyły w uroczystościach obchodów 450-lecia Jabłonki. Cieszę się, że dzielili Państwo z nami te szczególne dni, które przeszły do historii Orawy.