sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Komitet Organizacyjny

Komitet organizacyjny:

 1. Grażyna Karlak: przewodnicząca komitetu
 2. Bolesław Wójcik: z-ca przewodniczącej komitetu, wicewójt gminy Jabłonka
 3. Karolina Strama: z-ca przewodniczącej komitetu p.o. dyrektor Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce
 4. Bernadeta Plaszczak: z-ca przewodniczącej komitetu, dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 5. Artur Górka: sekretarz gminy Jabłonka
 6. Eugeniusz Moniak: przewodniczący Rady Gminy Jabłonka
 7. Danuta Sarniak: skarbnik gminy Jabłonka
 8. Maria Łaciak: dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce
 9. Katarzyna Karkos: p.o. dyr. Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej, nauczycielka historii
 10. Andrzej Kwiecień: nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 2 w Podwilku
 11. Małgorzata Liśkiewicz: adwokat
 12. Katarzyna Miąskowska: nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej
 13. Jerzy M. Roszkowski: historyk, bibliotekoznawca, archiwista, doktor habilitowany nauk humanistycznych
 14. Jan Łabus: emerytowany nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
 15. Barbara Zgama: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Podwilku, nauczycielka języka polskiego
 16. Jan Kuczkowicz: komendant Gminny OSP
 17. Andrzej Buroń: prezes Zarządu Gminnego OSP
 18. Józef Machaj: prezes Leśnej Wspólnoty Urbarialnej w Jabłonce
 19. Przemysław Olenderek: dyrektor Orawskiego Centrum Zdrowia w Jabłonce
 20. Grażyna Wierczek: dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce
 21. Emilia Rutkowska: była dyrektor Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
 22. Jadwiga Pilch: kustosz Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
 23. Aniela Stopka: była dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
 24. Andrzej Woszczek: były sekretarz gminy Jabłonka
 25. Magdalena Dziubek: senior, działacz społeczny
 26. Andrzej Madeja: senior, działacz społeczny
 27. Piotr Pukowski: kierownik Zakładu Usług Komunalnych
 28. Anna Tomala: referent, współpraca ze stowarzyszeniami i związkami