Zmiany w opłacie za odpady komunalne - Wymagana nowa deklaracja!

smieci nowe miniWójt Gminy Jabłonka informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku zmienia się metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka tej opłaty. Wyżej wymieniona zmiana zobowiązuje właściciela nieruchomości (osobę, na którą jest złożona deklaracja na odbiór odpadów) do złożenia nowej deklaracji.

 Deklaracje będzie można składać w dniach 2-3 stycznia 2020 roku w godzinach 10:00-18:00 w następujących punktach:
- Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce,
- Szkoła Podstawowa w Borach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnicy Małej,
- Remiza OSP w Chyżnem,
- Remiza OSP w Orawce,
- Remiza OSP w Podwilku,
- Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej,
- Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Górnej nr 2

Dodatkowo informujemy, że wpłaty za odpady komunalne wg nowych stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r.