sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ptasia Grypa

weterynariaPowiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 31 grudnia 2019 r. - 3 stycznia 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 3 ogniska w 2019 r. i 4 ogniska w 2020 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

 

Województwo lubelskie:

Ogniska nr 1-3 z 2019 roku oraz nr 1 z 2020 roku zostały wyznaczone w czterech gospodarstwach położonych w miejscowości Stary Uścimów, w których utrzymywano kolejno: 12 089 indyków, 9 500 indyków, 20 600 indyków, 12 900 perlic.

Ognisko nr 3 z 2020 roku zostało wyznaczone w miejscowości Wólka Orłowska w gospodarstwie prowadzącym hodowlę przyzagrodową, w którym utrzymywano 36 sztuk drobiu różnych gatunków (kury, kaczki, gołębie)

Ognisko nr 4 z 2020 roku zostało wyznaczone w miejscowości Olchowiec Kolonia w gospodarstwie prowadzącym hodowlę przyzagrodową, w którym utrzymywano 43 sztuki drobiu różnych gatunków (kury, kaczki, gęsi).

Województwo wielkopolskie:

Ognisko nr 2 z 2020 r. zostało wyznaczone w miejscowości Topola Osiedle w gospodarstwie, w którym utrzymywano 36 069 kur niosek.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu przekazuje informacje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Wymagania dla hodowców drobiu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 722).

 • Zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
 • Zabezpieczyć paszę i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
 • Zabezpieczyć słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.).
 • Dokonywać przeglądu wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków.
 • Eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych).
 • W miarę możliwości powstrzymywać się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczyć istniejące przez dostępem dzikiego ptactwa.
 • Powstrzymywać się od dokanniania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki)
 • Nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
 • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;
 • Stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
 • Zgłaszać przypadki podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wóitowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta).

Ponadto w przypadku gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy pamiętać, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież zostały poddane właściwym zabiegom higienicznym.

Zgodnie z § 1 ust. 1pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 722) w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób łub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenia pisemne będą przyjmowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Targu oś. Bereki 19, 34-400 Nowy Targ lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu prosi o rozpowszechnienie wśród hodowców drobiu w zwyczajowo przyjęty sposób wyżej wymienionej informacji.

Ptasia Grypa - Wytyczne

Druk zgłoszenia drobiu