sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2020

mlodziez zapobiega pozarom 2020W dniu 4 marca odbyły się gminne eliminacji OTWP pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" – które to po raz siódmy odbyły się na terenie Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce. Wysoka frekwencja młodzieży (grupa wiekowa szkoła podstawowa I –VI klasa - 6 uczestników i VII - VIII– 19 uczestników, szkoły ponadpodstawowe – 8 uczestników) świadczy o wielkim zaangażowaniu starszych druhów w szerzeniu wśród młodych ludzi problematyki ochrony przeciwpożarowej, postępowaniach w sytuacji zagrożeń oraz działań profilaktycznych.

Organizatorami eliminacji byli: Wójt Gminy Jabłonka - Antoni Karlak, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP w Jabłonce oraz Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce. Współorganizatorem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.

W konkursie brała udział młodzież z następujących jednostek: OSP Lipnica Mała, OSP Zubrzyca Górna, OSP Podwilk, OSP Orawka. Składamy podziękowania na ręce osób przygotowujących młodzież do konkursu.

Protokół