sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w 100 lecie przyłączenia Orawy do Polski

orawa0819th

Obchody 100-lecia przyłączenia Orawy do Polski zostały objęte Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy. W drugim dniu obchodów o godz. 16.00 zaproszeni goście oraz mieszkańcy Orawy uczestniczyli w uroczystej mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Janusza Mastalskiego – biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. W koncelebrze uczestniczyło wielu kapłanów zarówno tych pracujących w orawskich parafiach, jak i pochodzących z Orawy. Z Podhala przybył ks. Władysław Zązel. 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego księdza biskupa powitała Grażyna Karlak. Poprosiła o błogosławieństwo dla nas, abyśmy byli na ziemi orawskiej krzewicielami pokoju, wiary i miłości.

Galeria - Anna Czerwień

Galeria - Łukasz Sowiński

Kościół wypełniły liczne delegacje, poczty sztandarowe: Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Jednostek OSP z terenu Gminy Jabłonka, Sztandary oddziałów Związku Podhalan, Sztandar Towarzystwa Przyjaciół Orawy, Sztandar Związku Polskiego Spisza, sztandary orawskich szkół; przedstawiciele oświaty, pracownicy samorządowi, a także służby zdrowia, straży pożarnej, funkcjonariuszy; przedstawiciele wspólnot leśno-urbarialnych, regionaliści, sympatycy Orawy.

Do Jabłonki przybyli: Piotr Nowacki doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, senatorowie RP: Jan Hamerski i Andrzej Pająk, posłowie RP: Anna Paluch, Barbara Bartuś, Edward Siarka, dyrektor generalny MUW w Krakowie Szymon Strzelichowski reprezentujący wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika, zastępca dyrektora IPN w Krakowie Cecylia Radoń, radni sejmiku województwa małopolskiego na czele z Janem Piczurą reprezentującym marszałka Witolda Kozłowskiego, starosta powiatu nowotarskiego Krzysztof Faber, wicestarosta powiatu nowotarskiego, przewodniczący euroregionu Tatry Bogusław Waksmundzki, dyrektora BPN Tomasz Pasierbek, zastępca dyrektora BPN Konrad Gońciarczyk, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu Piotr Gąsienica, prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Andrzej Skupień, członek światowego związku Żołnierzy AK Maciej Jarosiński, komendant powiatowy PSP w Nowym Targu brygadier Mariusz Łaciak, przedstawiciel Karpackiego Oddziału Straży Granicznej major Andrzej Karkoszka, burmistrz miasta partnerskiego Nagýmaniok Karl Bela, wójt gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz, sekretarz gminy Czarny Dunajec Michał Jarończyk i przewodniczący rady gminy Tadeusz Czepiel, wójt gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, wójt gminy Łapsze Niżne Jakub Jamróz, burmistrz miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha, byli wójtowie gminy Jabłonka Julian Stopka (prezes Orawskiego Oddziału Związku Podhalan w Jabłonce, Antoni Wontorczyk, przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak, radni i sołtysi gminy Jabłonka, dyrektor Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej Dominika Wachałowicz-Kiersztyn, prezes Związku Polskiego Spisza Jan Budz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya Józef Szperlak, prezes zarządu Powiatowego ZOSP RP Jan Kuczkowicz, prezes Gminnego ZOSP RP Andrzej Buroń, seniorzy: panie Magdalena Dziubek i Jadwiga Pilch oraz pan Andrzej Madeja, lider zespołu De Press Andrzej Dziubek (autor i wykonawca piosenki „Ide do Polski”).

Ksiądz bp Janusz Mastalski w swej homilii mówił o rozumieniu patriotyzmu. Gdy wyjaśniał, czym on jest, powoływał się na ważne autorytety m.in. Jana Pawła II czy sługi bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Zebrani usłyszeli także słowa Jana Kochanowskiego i Bolesława Prusa. Wiele ciepłych i ważnych słów padło pod adresem Orawy i Orawian, naszej wiary i postawy.

Przy pomniku Jana Pawła II Pielgrzyma uroczystość prowadziła Bernadeta Plaszczak, modlitwę poprowadził ks. bp Janusz Mastalski. Po złożeniu wieńca przez wójta wraz z zaprzyjaźnionymi samorządami; kwiatów przez burmistrza Karl Bela, a także przez prezesa TPO Józefa Szperlaka, głos zabrał ks. Władysław Zązel: przemówił, zaśpiewał i zaintonował Hymn Polski. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem „Barki”. Zgodnie z orawską tradycją druga część uroczystości 17 lipca 2020 roku rozpoczęła się dźwiękami trombit Haniaczyków. Po powitaniu gości „Mazurka Dąbrowskiego” zagrały orkiestry OSP pod kierunkiem kapelmistrza Marcina Musiaka.

Tablicę pamiątkową upamiętniającą bojowników o orawską ziemię w latach 1918-1920 wykonaną przez Józefa Kulawiaka i syna Pawła z Odrowąża, odsłonili: wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy − Piotr Nowacki oraz wnuki orawskich bojowników o przyłączenie Orawy do Polski: Romana Górnisiewicz (wnuczka Jana Piekarczyka), Urszula Stanik (wnuczka Wendelina Dziubka), Tadeusz Suwada (wnuk Ignacego Suwady), Józef Grelak (wnuk Andrzeja Grelaka).

Po odsłonięciu tablicy poświęconej bohaterskim Orawianom i budzicielom ducha narodowego na Orawie, po jego poświęceniu przez księdza biskupa kwiaty złożyli:
Wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak z przewodniczącym Rady Gminy Jabłonka Eugeniuszem Moniakiem i zastępcą Bolesławem Wójcikiem
Piotr Nowacki przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Jan Hamerski, Senator RP
Andrzej Pająk, Senator RP
Anna Paluch, Poseł na Sejm RP
Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP
Edward Siarka, Poseł na Sejm RP
Szymon Strzelichowski – dyrektor generalny MUW w Krakowie
Cecylia Radoń zastępca dyrektora IPN w Krakowie
Jan Piczura radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
Krzysztof Faber starosta nowotarski
Piotr Gąsienica zastępca dyr. Sokoła w Nowym Sączu
Zarząd Główny Związku Podhalan w składzie: Julian Stopka, Emilia Rutkowska, Aniela Stopka,
Karl Bela, burmistrz miasta Nagýmaniok
Andrzej Dziwisz, wójt gminy Raba Wyżna
Michał Jarończyk, sekretarz gminy Czarny Dunajec wraz z delegacją
Mateusz Lichosyt, wójt gminy Lipnica Wielka wraz z delegacją
Jakub Jamróz, wójt gminy Łapsze Niżne wraz z delegacją
Grzegorz Watycha burmistrz miasta Nowy Targ Zarząd Polskiego Spisza na czele z prezesem Janem Budzem
Przedstawiciele służb mundurowych - major Andrzej Karkoszka przedstawiciel Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, komendant powiatowy PSP w Nowym Targu brygadier Mariusz Łaciak oraz prezes zarządu Powiatowego ZOSP RP Jan Kuczkowicz
członkowie komitetu organizacyjnego 100-lecia przyłączenia Orawy do Polski na czele z przewodnicząca Grażyną Karlak, skrabnik Gminy Jabłonka - Danutą Sarniak oraz Dyrektorką Orawskij Biblioteki Publicznej w Jabłonce - Marią Łaciak.

Ostatnia część uroczystości, czyli przemówienia okolicznościowe i występ lidera zespołu De Press z piosenką „Ide do Polski” przeniesiono do siedziby OCK, gdyż deszcz nie pozwolił kontynuować jej w parku przed Urzędem Gminy w Jabłonce. Najpierw zagrały orawskie muzyki, następnie przemawiało 13 osób. Piotr Nowacki odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowanego do organizatorów i uczestników obchodów stulecia przyłączenia części Górnej Orawy do Polski.

Uroczystość przy obelisku poprowadzili Anna Paś-Filipek p.o. dyr. OCK w Jabłonce i Artur Górka sekretarz gminy Jabłonka.
Andrzej Dziubek śpiewał:
Bo tu nasa strzecha/ Tu nas dom/
Bo tu nase słoki/ Bo tu ziymie mom

Prowadzący podziękowali za wspólne świętowanie i upamiętnienie naszych przodków, którym na sercu mocno leżała tożsamość kolejnych pokoleń.

Tekst: bz
Foto: Anna Czerwień, Łukasz Sowiński