sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zwrot akcyzy dla rolników - Informacja

akcyzaWójt Gminy Jabłonka przypomina rolnikom, że w dniach od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich potwierdzone kopie, stanowiące zakup oleju napędowego za okres od 1 luty 2020 r. do 31 lipiec 2020 r. We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot podatku, oraz numer telefonu kontaktowego.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy, pokój nr 6 lub ze strony internetowej urzędu.

W związku z panującą epidemią koronowirusa i wprowadzonymi obostrzeniami w obsłudze petentów przez urząd gminy, wnioski o zwrot podatku akcyzowego będzie można składać na dzienniku podawczym, lub przesłać za pośrednictwem poczty w wyznaczonym terminie tj. od 3 do 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka pod nr tel 18 26 111 36 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wzór wniosku (.pdf)