sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start 300+

ops logoOśrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać w następujących formach:

• w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2020 r.
• w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie tut. Ośrodka lub na stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo, w związku z rosnącym ryzykiem zakażeń COVID-19 wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane w holu Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 14:30. Piątek jest dniem wewnętrznym.

Prosimy o składanie prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków.
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną wnioski nie będą weryfikowane przy przyjmowaniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: tel. 18 26 111 29 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka lub na stronie internetowej tut. Ośrodka: https://www.opsjablonka.pl/