Dodatkowe obostrzenia w powiatach z największym przyrostem zakażeń informacja dla osób planujących w najbliższym czasie wyjazdy i podróże służbowe.

covid 19Od soboty 08.08.2020 r. w powiatach z największym wzrostem zakażeń wróciły niektóre obostrzenia.

Większe obostrzenie będą obowiązywać w powiatach oznaczonych kolorem "czerwonym a łagodniejsze rygory będą w powiatach oznaczonych na żółto.Obostrzenia wprowadzone są regionalnie w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powiatów, w których występuje największa liczba zakażeń dostępna jest poniżej.

W wybranych powiatach zostaną wprowadzone obostrzenia dotyczące: targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu i obowiązku noszenia maseczek. Lista powiatów, w których wracają obostrzenia powstała na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński dodał, że lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia będzie poddawana bieżącej analizie i będzie się zmieniać. Będzie modyfikowana dwa razy w tygodniu.

Ze względu na to, że według ekspertów i lekarzy nie ma praktycznie przeciwskazań medycznych do zasłaniania ust i nosa, od 1 września ma zostać wprowadzony obowiązek posiadania zaświadczenia potwierdzającego takie przeciwskazania medyczne. 

Szczegółowe informacje o obostrzeniach związane ze wzrostem zakażeń dla wybranych powiatów dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/attachment/506dc19b-edb1-44de-ac90-d974679c5bb3

Lista powiatów: https://www.gov.pl/attachment/dff71d60-d5ef-40dc-b803-f45d4a7b7914

Link do strony Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/dodatkowe-obostrzenia-w-powiatach-z-najwiekszym-przyrostem-zakazen