sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nabory wniosków o dofinasowanie na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w LGD

lgdnewLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez:
– podejmowanie działalności gospodarczej
– rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 21.08.2020r. do 04.09.2020r. bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy miejscowość: Raba Wyżna 45 B, w godz. od 08.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje:

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2020/08/07/nabor-nr-12-2020-rozwoj-przedsiebiorczosci-na-obszarze-wiejskim-objetym-strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-przez-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczejutwor/

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2020/08/07/nabor-nr-13-2020-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/