sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu” – dotarła na Orawę

flaga

2 października 2020 roku o godz. 9.00 w kościele św. Marcina 73 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Podwilku zaśpiewało a cappella trzy pieśni: Hymn Narodowy, Rotę i Marsz Pierwszej Brygady. Występ oceniało dwuosobowe jury w składzie: prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon z Katowic oraz prof. dr hab. Wiesław Delimat z Krakowa.

Uczniowie w skupieniu i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa realizowali zadania konkursowe, a mury kościoła parafialnego przyjmowały ich gromki śpiew.

Podczas przesłuchania konkursowego byli obecni: Wójt gminy Jabłonka pan Antoni Karlak, skarbnik UG pani Danuta Sarniak, dyr. Centrum Usług Wspólnych pani Bernadeta Plaszczak, sołtys Podwilka pan Emil Holla, gospodarz miejsca ks. proboszcz Zbigniew Fidelus, nauczyciele i przedstawicielki rady rodziców SP1 w Podwilku.

Materiał o udziale uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Podwilku w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu” udokumentowała ekipa, która na Orawę przyjechała z Warszawy w imieniu organizatora konkursu, czyli Narodowego Centrum Kultury.

Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.

Z wyrazami szacunku

Barbara Zgama

 

foto. Łukasz Sowiński