Otwarcie nowego mostu w Orawce

most orawkaW czwartek 8 października 2020 roku miało miejsce uroczyste otwarcie i oddanie do użytkowania nowo wybudowanego mostu w miejscowości Orawka. Infrastruktura drogowo-mostowa stanowi jeden z priorytetowych obszarów działalności naszej gminy, jak co roku samorząd stara się poprawić jakość lokalnej sieci komunikacyjnej.

Niniejsza inwestycja zapewni mieszkańcom Orawki dostęp do nowoczesnego i bezpiecznego obiektu mostowego, łączącego osiedle „Zawoda” z Sołtystwem. Most ten znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie mieszkańców, ograniczy konieczność przejazdu przez drogę krajową, co zapewni bezpieczeństwo w przemieszczaniu się i zminimalizuje zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi.

W uroczystości udział wzięli: Gospodarz Gminy Jabłonka Pan Wójt Antoni Karlak, Ksiądz Adam Gabryś – Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Orawce, Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Pan Eugeniusz Moniak, wice przewodnicząca Pani Wilma Zubrzycka wraz z radnymi Gminy Jabłonka, Radni Powiatowi, Pani Skarbnik Danuta Sarniak, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Jabłonce, Sołtysi sołectw Gminy Jabłonka z członkami Rad Sołeckich

Po uroczystym przecięciu wstęgi, ks. proboszcz Adam Gabryś odmówił modlitwę i poświecił obiekt. Następnie głos zabrał Wójt Antoni Karlak, który pogratulował mieszkańcom Orawki tej wielkiej inwestycji i podziękował za ich wyrozumiałość i cierpliwość mimo utrudnień komunikacyjnych w czasie budowy mostu.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej do Sołtystwa wraz z budową mostu do Sołtystwa w miejscowości Orawka”. Wartość robót budowlanych wyniosła 1 291 500,00 zł, z tego 763 608,00 zł pochodzi z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych natomiast 268 044,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pozostałe blisko 259 848,00 zł z budżetu Gminy Jabłonka.

foto. Łukasz Sowiński