sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nagroda „Człowiek – Człowiekowi” 2020

NagrodathGrudzień to wyjątkowy czas, gdy szczególnie otwieramy się na osoby potrzebujące i chętnie niesiemy pomoc. Prawdziwie piękne jest to, że wśród nas są ludzie wrażliwi na potrzeby innych każdego dnia roku. Właśnie takim osobom - zawsze gotowym do działania na rzecz drugiego człowieka, przyznawana jest nagroda „Człowiek – Człowiekowi”.

Nagrodę przyznaje kapituła, która w tym roku obradowała 8 grudnia. Natomiast statuetki i okolicznościowy dyplom wyróżnionym wręcza wójt gminy Jabłonka podczas corocznego spotkania 'Orawski Opłatek", które odbywa się w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Z uwagi na stan epidemii, tegorocznym laureatom statuetki zostaną wręczone w późniejszym terminie.

Pomimo braku możliwości wspólnego spotkania, prezentujemy sylwetki wyróżnionych, którym gratulujemy, a przede wszystkim dziękujemy za ich wrażliwość i otwarte serca.

 

wladyslawa bielWŁADYSŁAWA BIEL
mgr filologii polskiej,
Orawianka z Jabłonki.

Pani Władysława urodziła się 25 września 1936 roku w Jabłonce. Jest absolwentką Liceum Pedagogicznego w Zakopanem i Trzyletniego Studium Nauczycielskiego w Krakowie. Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Całe swoje zawodowe życie poświęciła kształceniu dzieci i młodzieży orawskiej.

Swoją karierę nauczycielską rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Jabłonce-Bory w roku szkolnym 1955/1956 jeszcze jako Władysława Chodurek. Pracowała tam 7 lat, a następnie kontynuowała ją w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce od 1972 roku. Jest autorką Historii Szkoły Podstawowej w Jabłonce-Borach i wielu artykułów w prasie regionalnej.

Wiele czasu spędzała, przygotowując swych wychowanków do konkursów recytatorskich i gawędziarskich. Była wieloletnim członkiem Jury Przeglądu Młodych Gawędziarzy i Recytatorów im. Andrzeja Skupnia Florka zarówno na etapie gminnym w Jabłonce, jak i wojewódzkim w Białym Dunajcu. Dbała, aby orawska młodzież pięknie się prezentowała na Podhalu.

W Jabłonce przez kilkadziesiąt lat żyła orawskim Konkursem Literackim im. Piotra Borowego, funkcję przewodniczącej Jury pełniła w latach 1997−2008. Skutecznie wspierała młodzież orawską. Wielu dzięki niej odkryło swoje aktorskie talenty, niejednemu pozwoliła zaistnieć w szkolnych przedstawieniach oraz umożliwiła zdobywanie laurów na licznych konkursach.

Ważną częścią jej życia pedagogicznego była praca w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Jabłonce. Nie tylko uczyła języka polskiego, ale przede wszystkim organizowała życie kulturalno-oświatowe tej szkoły: prowadziła kronikę, organizowała wieczory poezji i wyjazdy do teatru, ale najtrwalszy ślad pozostawiła w artystycznych spektaklach poświęconych orawskim tradycjom związanym z warzywami i owocami. Pisała scenariusze na Święto pieczonego ziemniaka, kapusty i wiele innych. Reżyserowała je i wystawiała nie tylko dla uczniów, ale szerszej orawskiej publiczności.

Otrzymała wiele odznaczeń państwowych.

 

maria pierogMARIA PIERÓG
Nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka,
Orawianka z Jabłonki

Pani Maria z d. Kubik, urodziła się w 10 lutego 1936 roku. Jest absolwentką Liceum Pedagogicznego w Zakopanem i Trzyletniego Studium Nauczycielskiego w Krakowie.
Przez wiele lat pracowała w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zubrzycy Górnej jako nauczycielka języka polskiego. Po przeprowadzce do Jabłonki była przede wszystkim związana z biblioteką Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, z której korzystali zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i liceum. Języka polskiego uczyła w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jabłonce.

Potrafiła doradzić dzieciom, co wypożyczyć, ale i sprawdzić, czy na pewno przeczytały wypożyczoną książkę. Dbała o orawską młodzież, dużo serca wkładała w nauczanie języka polskiego. Była pedagogiem wymagającym, a jednocześnie mocno wspierającym ucznia.

 

 

ks jan pelczarskiKS. dr JAN PELCZARSKI
Generalny Przełożony Oblatów św. Józefa w Rzymie od 2018 roku. Urodził się 4 grudnia 1965 r. w Lipnicy Wielkiej na Orawie.


W latach 1972–1980 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnicy Wielkiej. Naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Po maturze wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Oblatów św. Józefa w Warszawie. W latach 1985−1987 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Warszawskiej. 29 września w 1988 r. złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu Oblatów św. Józefa w Rzymie, a święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1991 r. w Warszawie.

W latach 1987–1990 otrzymał Bakalaureat z Teologii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (znane jako Angelicum) w Rzymie. W latach 1991–1992 był kapelanem w Klinice Villa Aurora w Rzymie. Od 1992 do 1996 pracował jako misjonarz w Nigerii, pełniąc funkcję wikariusza w Katedrze Holy Cross, Lagos Nigeria. Od 1996 do 1999 był rektorem, wikariuszem, administratorem wspólnoty zakonnej St. Mary’s, Isolo, Lagos, Nigeria. Na krótko wrócił do Europy, gdzie w 1999 r. został prefektem i rektorem seminarium OSJ w Rzymie.

W 2000 r. ponownie udał się na misje, tym razem do Boliwii, gdzie pełnił funkcję prefekta i rektora w seminarium św. Józefa Marello, Achumani, La Paz. W 2003 r. powrócił do Rzymu, gdzie w 2006 r. obronił doktorat z teologii duchowości w Teresianum w Rzymie.

Do Boliwii powrócił w 2008 roku. W parafii Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe w Achumani pełnił funkcję wikariusza, był Przełożonym Delegatem Oblatów św. Józefa w La Paz. Pracował także jako wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym „San Jeronimo” w Archidiecezji La Paz, gdzie przebywał do 14 sierpnia 2018 roku.

Cieszymy się, że syn orawskiej ziemi pomaga potrzebującym na misjach i w Europie.

 

andrzej jarosANDRZEJ JAROS
Burmistrz Miasta i Gminy Wolbórz

To doświadczony samorządowiec, który zna problemy swej społeczności i jest zaangażowany w pracę dla dobra wspólnego. Przez lata był radnym powiatu piotrkowskiego i przewodniczącym rady, od 2014 r. jest burmistrzem miasta i gminy Wolbórz.

Pełniąc kierowniczą funkcję, służy pomocą oraz okazuje właściwy szacunek pracownikom i klientom administracji publicznej. Dba o interes miasta i gminy, które dynamicznie się rozwijają.
Bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, dba o rozwój gospodarczy i społeczny, inicjuje przedsięwzięcia, z efektów których korzystają mieszkańcy i ci, którzy odwiedzają Wolbórz. Na uwagę zasługuje współpraca Burmistrza z organizacjami pozarządowymi, których inicjatywy chętnie wspiera, a często sam jest w nie mocno zaangażowany.

Podejmuje działania mające na celu umacnianie i rozwój kontaktów między społecznościami naszych gmin − Wolborza i Jabłonki. Współpraca podejmowana na wielu płaszczyznach, nie byłaby możliwa bez zaangażowania, ciężkiej pracy i otwartości dwóch włodarzy: burmistrza miasta i gminy Wolbórz Andrzeja Jarosa i wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka.

 

sluzba zdrowiaSŁUŻBA ZDROWIA W GMINIE JABŁONKA

Przygotowując się rok temu do świąt Bożego Narodzenia, nikt nie przypuszczał, że przyjdzie nam stawić czoła niewidzialnemu przeciwnikowi, z którym dziś walczy cały świat. Nie przypuszczaliśmy, że radosne i rodzinne świętowanie może okazać się niemożliwe. Każdy z nas z niepokojem patrzy w przyszłość i obawia się o zdrowie i życie swoich najbliższych.

Od początku pandemii koronawirusa SŁUŻBA ZDROWIA dokładała wszelkich starań, aby zapewnić Orawianom bezpieczeństwo i opiekę. Słowa wdzięczności dla wszystkich pracowników Orawskiego Centrum Zdrowia w Jabłonce wraz z podległymi mu placówkami – dla zespołów Ratownictwa Medycznego, Opieki Całodobowej oraz farmaceutów: za trud, zaangażowanie i sumienność w realizacji swoich obowiązków.

Jesteśmy wdzięczni, że byli Państwo blisko ludzi i za niesienie pomocy potrzebującym. Słowa podziękowania należą się także Państwa rodzinom i najbliższym, którzy szczególnie wspierali w tych trudnych chwilach, potrafili być wyrozumiali, co pozwoliło Państwu dobrze wypełniać powierzone zadania.

Życzymy, by dobro uczynione drugiemu człowiekowi, wracało do Państwa każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście, bo jak powiedział św. Jan Paweł II: ,,Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie możemy go do końca pokonać inaczej, jak tylko razem”.