sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Narodowe Święto Niepodległości w gminie Jabłonka

JAN 8122thGminne obchody 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się w miejscu upamiętniającym przełomowe wydarzenia w dziejach naszej rodzinnej ziemi, a ważne dla całej naszej Ojczyzny. Samorządowcy, poczty sztandarowe, przedstawiciele służb mundurowych, społeczność uczniowska wraz z gronem pedagogicznym, mieszkańcy Orawy zgromadzili się pod obeliskiem poświęconym 100-leciu przyłączenia Orawy do Polski, gdzie w samo południe wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego.

Wyrażając pamięć o orawskich bojownikach i budzicielach polskości z lat 1918-1920, kwiaty pod tablicą poświęconą bohaterskim Orawianom i budzicielom ducha Narodowego na Orawie złożyli: wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak w asyście przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka Eugeniusza Moniaka i zastępcy wójta Bolesława Wójcika; Orawski Oddział Związku Podhalan w Jabłonce – prezes Emilia Rutkowska w asyście byłej dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce Anieli Stopki i radnego powiatowego, byłego wójta gminy Jabłonka Juliana Stopki; honorowy prezes Klubu Babia Góra przy ZPPA w Chicago Jan Łaciak oraz w imieniu służb mundurowych komendant Komisariatu Policji w Jabłonce podkomisarz Marcin Mikołajczyk.

Tę część uroczystości zakończyła wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Jabłonce.
Następnie, o godz. 12:30 w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce odprawiona została uroczysta msza święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny. Po Eucharystii wierni przeszli w procesji z pocztami sztandarowymi na cmentarz. Apel Pamięci z okazji Narodowego Święta Niepodległości odczytał starszy chorąży sztabowy Grzegorz Grobarczyk z Placówki Straży Granicznej w Zakopanem. Wójt Antoni Karlak w asyście przewodniczącego rady gminy Eugeniusza Moniaka i zastępcy wójta Bolesława Wójcika złożył wieniec na grobie por. Wendelina Dziubka, dowódcy Legii Orawskiej. Następnie wieniec złożyli przedstawiciele lokalnego PiS-u na czele z Julianem Stopką.

Na zakończenie, wójt Antoni Karlak przywołując bohaterów orawskiej drogi do niepodległości, podkreślił, że orawską tożsamość kształtuje świadomość i pamięć historyczna. Wyraził szczególną wdzięczność za obecność przedstawicieli służb mundurowych. Za patriotyczną postawę podziękował licznie zgromadzonym dzieciom oraz młodzieży, którzy swoimi działaniami budować będą pomyślność naszej Ojczyzny.

Obchody zakończono odczytaniem listu, który na okoliczność Narodowego Święta Niepodległości skierowała do mieszkańców gminy Jabłonka poseł na Sejm RP Anna Paluch.

Wartę honorową przy obelisku i na cmentarzu pełnili uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. W uroczystości udział wzięli również harcerze ZHP Jabłonka, oraz kompania honorowa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Zubrzycy Dolnej którą prowadził dh. Grzegorz Pawlak. Sztandary wystawiły Jednostki OSP Gminy Jabłonka,Szkoły Podstawowe oraz Zespół Szkół w Jabłonce i Związek Podhalan Oddziała Orawski a prowadził je dh. Piotr Witkowki. Uroczystość swoją obecnością uświetnili komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem płk. Andrzej Karkoszka oraz zastępca Babiogórskiego Parku Narodowego Konrad Gonciarczyk, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP na czele z Prezesem Janem Głusiakiem i Komendantem Gminnym Janem Kuczkowiczem.

fot. Jan Ciepliński