sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Jabłonka

Absolutorium 2022W dniu 10 czerwca 2022 r. odbyła się sesja Rady Gminy Jabłonka, podczas której miała miejsce debata nad raportem o stanie gminy za 2021 r. Następnie jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy Jabłonka wotum zaufania. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Antoniemu Karlakowi.

Na koniec posiedzenia na ręce przewodniczącego Rady Gminy Wójt złożył podziękowania za owocną współpracę z Radą Gminy i poszczególnymi komisjami. Słowa podziękowania skierował również do kierowników referatów, organizacji społecznych, strażaków, dyrektorów jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników.