sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Budżet na rok 2023 przyjęty

Budzet2023Podczas LVI sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. Rada Gminy Jabłonka przyjęła Uchwałę Budżetową na rok 2023. Podczas dyskusji radni na ręce Wójta Antoniego Karlaka złożyli podziękowania za realizację zadań w trudnym roku 2022. Po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, radni przyjęli uchwałę budżetową. Na zakończenie Wójt podziękował radnym, sołtysom, pracownikom i mieszkańcom za współpracę i zrozumienie oraz wszystkim złożył życzenia noworoczne. W trakcie trwania sesji zakolędowały dzieci z zespołu „Małolipnicanie".