sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dystrybucja i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych na rok 2023

dodatek weglowySzanowni Mieszkańcy,

informuję, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy w dalszym ciągu będzie realizowany rządowy program dystrybucji i sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych (Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Składam podziękowanie właścicielom i pracownikom składów węglowych za dobrą współpracę, co przyczyniło się do sprawnego rozdystrybuowania węgla, a mieszkańcom gminy za zdyscyplinowanie i wyrozumiałość.

Do dnia 31 grudnia 2022 roku do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęło ponad tysiąc wniosków o zakup węgla po cenach preferencyjnych. Gmina złożyła zapotrzebowanie na 900 ton węgla, jednakże do naszej  dyspozycji postawiono tylko 524 tony węgla i taki wolumen surowca do dnia 31 grudnia 2022 r. został przywieziony  na teren składów węglowych w naszej Gminie.

Sytuacja ta spowodowała, iż z przyczyn niezależnych od Gminy nie było możliwości dostarczenia węgla wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli wnioski.

W związku z dużym zainteresowaniem programem oraz dużym zapotrzebowaniem na zakup węgla zgłoszonym przez mieszkańców, samorząd gminy dołożyły wszelkich starań, aby zapewnić zwiększenie wolumenu węgla otrzymanego z Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Gmina Jabłonka zakontraktowała 1512 ton węgla do dystrybucji do 30 kwietnia 2023 roku.

Informuję, że Gmina dokonuje sprzedaży węgla systematycznie, wg przydzielonego i odbieranego partiami wolumenu z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Ponadto informuję, że Gmina nie ma wpływu na terminy odbioru węgla. O terminach tych, decyduje dostępność  surowca w kopalniach.

Wszyscy ci, którzy pomimo prawidłowo złożonych wniosków do 31 grudnia 2022 roku nie otrzymali węgla po preferencyjnej cenie będą mogli dodatkowo wnioskować o taką samą ilość węgla przy składaniu wniosków za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku.

Od dnia 9 stycznia do 31 marca 2023 roku

można ponownie składać wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego (.docx)

Wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego (.pdf)

 

Uwaga!

W dniach od 9 do 13 stycznia 2023 r.

w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski w formie pisemnej można składać w budynku Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce.

 

Po tym terminie wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka w pok. nr 6 (dziennik podawczy) lub pok. nr 205  II piętro.

Wnioski można również składać drogą elektroniczną przez e-PUAP podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.

Adres skrzynki e-PUAP: /29gw7qf1xt/skrytka

Więcej informacji w sprawie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 205  II piętro lub pod nr tel.  18 26 111 41, w godzinach pracy Urzędu. 

 

                                                                                                                                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                                                            Antoni Karlak

                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Jabłonka