sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wydarzenia historyczno - edukacyjne

Wydarzenia historyczne 202417 czerwca 2024 roku odbyło się kolejne wydarzenie historyczno- edukacyjne, podczas którego uczczono bohaterskich konspiratorów z czasu II wojny światowej, działających na odcinku Raba Wyżna-Jabłonka.

Sieć tras umożliwiała żołnierzom wojny obronnej 1939 roku, pragnącym zasilić Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie przedostanie się z okupowanej Polski przez Republikę Słowacką na Zachód. Od czerwca 1940 do lipca 1944 przez Orawkę i Jabłonkę prowadził wojskowy szlak łącznościowy kryptonim „Szkoła”, a od lata-jesieni 1942 także szlak łączności cywilnej Placówki „W”. Kurierzy przenosili z Warszawy do Budapesztu rozkazy, tajne dokumenty, pieniądze i prasę podziemną, umożliwiając współpracę między działaczami w okupowanym kraju i na emigracji.

W grze terenowej pod nazwą „Ludzie Nadziei” wzięła udział młodzież z opiekunami ze szkół podstawowych i średnich oraz młodzież z Budapesztu.

Drugim punktem programu było poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamięci o konspiratorach. Ksiądz Wojciech Mozdyniewicz, proboszcz parafii Orawka odmówił modlitwę i dokonał poświęcenia, a zaproszeni goście przecięli wstęgę i odsłonili pamiątkową tablicę, po czym delegacje złożyły kwiaty. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Jabłonka Stanisław Kasprzak, Z-ca Wójta Monika Mastela oraz Radny Robert Kasprzak, Konsul Generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencser, Poseł Edward Siarka, Starosta Nowotarski Tomasz Hamerski, Radni Powiatowi, Zbigniew Spytkowski i Stanisław Kiersztyn, , z gminy Spytkowice: Wójt Bartosz Leksander i Sekretarz Tomasz Sutor a także zastępca dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr Michał Wenklar, pracownicy Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem Rafał Jabłoński-Zelek i Leszek Dall i Muzeum Armii Krajowej w Krakowie - Marek Bit, Karol Kordas, Paweł Stachnik. Na uroczystości obecni byli wzruszeni członkowie rodzin Obyrtaczów, Smutków, Jakubców i Rapaczów, dziękujący organizatorom za przywracanie pamięci o trudnych czasach. Program uświetnili członkowie Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Błyskawica".