sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ogłoszenie dot. złożonej z własnej inicjatywy oferty na realizację zadania pt. „Promocja dań tradycyjnych - orawskich na Targach Rolniczych w Poznaniu” przez Stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku

Ogłoszenie dot. złożonej z własnej inicjatywy oferty na realizację zadania pt. "Promocja dań tradycyjnych-orawskich na Targach Rolniczych w Poznaniu” przez stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku

 

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że w dniu 16.09.2019 r. została złożona oferta na realizację zadania publicznego pt. "Promocja dań tradycyjnych-orawskich na Targach Rolniczych w Poznaniu”przez stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku w trybie „Małych dotacji” tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688).

Zgodnie z powyższą ustawą podaje się do publicznej wiadomości informację na temat oferty na okres 7 dni poprzez zamieszczenie jej:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na stronie internetowej Gminy Jabłonka www.jablonka.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonka.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy może zgłosić uwagi dot. oferty w terminie 7 dni od ogłoszenia tj. do 23 września 2019 r. Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Jabłonka pod adresem: ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Nazwa oferenta: stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku

Nazwa zadania: "Promocja dań tradycyjnych-orawskich na Targach Rolniczych w Poznaniu”

Kwota dofinansowania: 3 300,00 zł

 

Jabłonka, 16.09.2019 r.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. Oferta

3. Formularz zgłaszania uwag

Informacja o wycofaniu oferty złożonej z własnej inicjatywy oferty na realizację zadania

Dotyczy: złożonej z własnej inicjatywy oferty na realizację zadania pt. "Promocja dań tradycyjnych-orawskich na Targach Rolniczych w Poznaniu” przez stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku

Informujemy, że w terminie 16 – 19 września 2019 r. do Urzędu Gminy Jabłonka nie wpłynęła żadna uwaga dot. ww. oferty. Oznacza to rezygnację z prawa do jej wyrażania.

Informujemy, że w dniu 19 września 2019 r. Stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku wycofało uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z dnia 16.09.2019 r.