sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Spotkanie Informacyjne

Mając na względzie rozwój społeczny dzieci i młodzieży naszej gminy, pedagodzy szkolni na czele z Sekretarzem Gminy Jabłonka spotkali się i opracowali strategię działań profilaktycznych na bieżący rok szkolny. Tradycyjnie przyłączyliśmy się do kampanii ogólnopolskiej Zachowaj Trzeźwy Umysł, w ramach którego zostanie zorganizowany konkurs szkolny „Sport to zdrowie - pocztówka do przyjaciela” oraz cykl zajęć.

Tuż po feriach zimowych odbędzie się konkurs „Uczeń bezpieczny w sieci” mający ma celu uświadomienie zagrożeń płynących z wysokich technologii. W szkołach na terenie całej gminy już od ubiegłego roku realizowanie są programy profilaktyczne „Debata” oraz „Cukierki", a sukcesywnie poszerzamy je o kolejne, obejmując tym większe grono podopiecznych. Wszelkie działania mają wyposażyć uczniów w wiadomości z zakresu profilaktyki palenia papierosów, alkoholu i narkotyków oraz cyber-uzależnień, ale także zadbać o kondycję psychiczną uczniów rozwijając ich kreatywność, asertywność i empatię. Podjęte zadania wspiera Wójt Gminy Jabłonka oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.