sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

„Stawiamy na profilaktykę”

Trzezwy Umysl 2021

Pedagodzy pracujący w szkołach gminy Jabłonka przystąpili do realizacji kampanii edukacyjnej pn. „Stawiamy na profilaktykę”. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec ryzykownych zachowań dla dzieci i młodzieży. Kolejny rok orawskie szkoły uczestniczą także w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pn. Zachowaj Trzeźwy Umysł.

W tym roku szkolnym pedagodzy, po przeanalizowaniu potrzeb uczniów w poszczególnych szkołach, indywidualnie dobierali tematykę działań profilaktycznych. Działania były prowadzone m.in. w następujących obszarach: depresja – wracamy do równowagi, fonoholizm – problem uzależnienia behawioralnego, przemoc boli – o przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy, smart, to znaczy mądrze – o uzależnieniu od Internetu i urządzeń mobilnych wśród dzieci i młodzieży.

W każdej szkole w klasach I–VIII w ramach kampanii pedagodzy i wychowawcy prowadzili lekcje profilaktyczne na bazie scenariuszy przygotowanych przez specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki. Uczniowie podczas realizacji tematu zajęć otrzymywali do uzupełnienia Karty pracy.

Mamy nadzieję, że podejmowane działania profilaktyczne przyniosą zamierzone cele. Kampania „Stawiamy na profilaktykę” jest realizowana we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonce

ą Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonce.