sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

SP1ZG.2.2020 Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej”.

SP1ZG.2.2020 Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej”.