sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka +++ Ostrzeżenie przed upałem oraz burzami z gradem - czytaj więcej...

„Nawet małe zmiany potrafią zdziałać cuda”

erasmus 2022Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Góralika w Podwilku bierze udział w projekcie w ramach międzynarodowego programu Erasmus+.

Temat projektu „Nawet małe zmiany potrafią zdziałać cuda” (Aj male zmeny dokazu velke veci – Even small changes can work great miracles) jest bardzo wymowny, gdyż wskazuje na to, że każdy, nawet w małym stopniu może wpływać na wielkie zmiany w naszym środowisku.

Czytaj więcej...

Uwaga!!! Mieszkańcy osiedla „Facuły” w Lipnicy Małej

Utrudnienia Drogowe 2022W związku z przebudową mostu do osiedla „Do Facułów" zostanie zamknięta droga do osiedla od dnia 20.06.2022 roku na czas wykonywania robót budowlanych.

Mieszkańcom osiedla „Facuły” zaleca się korzystanie z dróg za Potokiem Syhlec oraz mostów: k. Krzyża i Do Kobroni.

Za utrudnienia w dostępie do osiedla przepraszamy.

Inwestycje mostowe

Mosty 2022W Urzędzie Gminy Jabłonka zostały podpisane umowy na realizację inwestycji z projektu pn „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Jabłonka poprzez budowę mostu w Jabłonce, Lipnicy Małej i Zubrzycy Dolnej” w ramach którego zostanie wykonany most na potoku Zubrzyca na ul. Nadwodniej w Jabłonce oraz odbudowane dwa mosty: most „Do Facułów” na cieku Syhlec w m. Lipnica Mała oraz most "Do Dzwonnicy" na potoku Zubrzyca w Zubrzycy Dolnej.

Czytaj więcej...

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Jabłonka

Absolutorium 2022W dniu 10 czerwca 2022 r. odbyła się sesja Rady Gminy Jabłonka, podczas której miała miejsce debata nad raportem o stanie gminy za 2021 r. Następnie jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy Jabłonka wotum zaufania. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Antoniemu Karlakowi.

Na koniec posiedzenia na ręce przewodniczącego Rady Gminy Wójt złożył podziękowania za owocną współpracę z Radą Gminy i poszczególnymi komisjami. Słowa podziękowania skierował również do kierowników referatów, organizacji społecznych, strażaków, dyrektorów jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników.

Zmiana terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon na dzień 8 czerwca 2022 r. w miejscowości Chyżne

wazny komunikatW związku z tym, że mieszkańcy miejscowości Chyżne nie dostosowali się do wyznaczonego terminu zbiórki na dzień 30 czerwca 2022 r. i rozpoczęli już miesiąc wcześniej wywożenie odpadów zlecono firmie wcześniejsze uprzątnięcie terenu. Wśród odpadów znajdują się również elektroodpady, które są niebezpieczne dla środowiska, wydzielają toksyczne substancje, przenikające do gleby, wody i powietrza dlatego nie można było zostawić je do dnia 30 czerwca. Dodatkowo miejsce zbiórki znajduje się w centrum wsi i przy drodze międzynarodowej więc również ze względów estetycznych odpady nie mogą zalegać przez tak długi czas i należy je uprzątnąć.

Wobec powyższego odpady wielkogabarytowe i zużyte opony złożone po terminie 8 czerwca 2022 r. traktowane będą jako nielegalne i właściciel odpadów zobowiązany będzie do ich usunięcia.

60. Małopolski Wyścig Górski

60 Wyscig Gorski mini5 czerwca 2022 roku Jabłonka była współgospodarzem ostatniego, III etapu 60. Małopolskiego Wyścigu Górskiego. To właśnie w stolicy Górnej Orawy punktualnie o godzinie 10.20 w imieniu Wójta Gminy Jabłonka Pana Antoniego Karlaka Zastępca Wójta Gminy Pan Bolesław Wójcik energicznym ruchem flagą dał sygnał do rozpoczęcia i peleton wystartował w decydujący bój. Przed rozpoczęciem etapu odbyła się uroczysta prezentacja poszczególnych ekip, a także dekoracja najlepszej drużyny, która odebrała Puchar Wójta Gminy Jabłonka.

Czytaj więcej...

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Chyżnem imienia Świętego Jana Pawła II

Chyzne SP 202202 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Chyżnem imienia Świętego Jana Pawła II. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w kościele parafialnym w Chyżnem, podczas której został poświęcony sztandar szkoły przez o. proboszcza Zbigniewa Czerwień. Po Mszy świętej nastąpił przemarsz do szkoły na kolejną część uroczystości.

Czytaj więcej...

Dzień Dziecka w Barce

Dzien Dziecka Barka 20221 czerwca to w kalendarzu dzieci wyjątkowy dzień, na który czekają z niecierpliwością. Dlatego też pamiętamy o tym ważnym święcie. W dniu 1 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak tradycyjnie odwiedził podopiecznych BARKI - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Jabłonce. Z okazji dnia dziecka gospodarz gminy złożył wszystkim dzieciom symboliczne życzenia i wręczył słodkie upominki.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

gunbUrząd Gminy Jabłonka informuje, że do dnia 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Czytaj więcej...