sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Noworoczny prezent dla strażaków - Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP Zubrzycy Górnej i Orawki

Noworoczny prezent dla strażaków - Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP Zubrzycy Górnej i Orawki

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Górnej została doposażona w nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki SCANIA P410. Na wyposażeniu nowego samochodu znajduje się autopompa wraz ze zbiornikiem na wodę 5000 litrów i  500 litrów środa pianotwórczego oraz zestaw szybkiego natarcia.

Czytaj więcej...

Spotkanie Bożonarodzeniowe w Barce

Spotkanie Bożonarodzeniowe w Barce

W dniu 22 grudnia 2015 roku Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak wraz z Panią Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Marią Staszkiewicz odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno – Wychowawczy Barka w Jabłonce. Przybyli Goście złożyli życzenia świąteczne oraz wręczyli podopiecznym kosze z upominkami. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze połączone ze wspólnym śpiewaniem kolęd.

Orawski Opałatek 2015

Orawski Opałatek 2015

W piątek 18 grudnia 2015r. do Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce na „Orawski Opłatek” tłumnie przybyli goście z polskiej i słowackiej Orawy, dzieląc się miłością, dobrocią i ciepłem wigilijnych życzeń. W opłatku uczestniczyli przedstawiciele całej orawskiej społeczności od emerytów i rencistów, poprzez samorządowców, nauczycieli, lekarzy, aż po najmłodsze pokolenie Orawian.

Czytaj więcej...

Kolędnicy z Orawy w Nowych Zamkach na Słowacji

Kolędnicy z Orawy w Nowych Zamkach na Słowacji

 

„Kolędnicy z gwiazdą” z Orawy 18 i 19 grudnia 2015r. w składzie Paweł Czaja, Marcin  Kowalczyk, Krzysztof Pieronek, Jonasz Pieronek, Paweł Kubacka, Mateusz Mastela i Patryk Rudnicki wzięli udział w „Międzynarodowym Festiwalu Bożonarodzeniowym - The Visegrad Christmas” w Nowych Zamkach na Słowacji.

Czytaj więcej...

Kolędnicy z życzeniami u Wójta Gminy Jabłonka

Kolędnicy z życzeniami u Wójta Gminy Jabłonka

W dniu 17 grudnia 2015 r. Urząd Gminy Jabłonka odwiedzili młodzi kolędnicy. Świąteczne życzenia na ręce Wójta Antoniego Karlaka złożyli uczniowe Zespołu Szkół w Orawce. Uczniowie zaśpiewali tradycyjne kolędy i pastorałki.

Wigilia dla osób starszych i samotnych gminy Jabłonka

Wigilia dla osób starszych i samotnych gminy Jabłonka

16 grudnia 2015 r.  odbyło się siódme spotkanie wigilijne. Jak co rok starsi, samotni mieszkańcy z Gminy Jabłonka spotkali się przy wigilijnym stole. W wigilii uczestniczyły 43 osoby, wśród nich gospodarz gminy Pan Wójt Antoni Karlak, Ks. Dziekan Kazimierz Czepiel, Siostra Monika Regiec oraz organizatorzy: Dyrektor i Pracownicy Socjalni ośrodka pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

Biuletyn - grudzień 2015

Biuletyn Informacyjny Gminy Jabłonka - grudzień 2015


Ukazał się kolejny Biuletyn Informacyjny Gminy Jabłonka. W bieżącym numerze:

-  Najważniejsze inwestycje wykonane w 2015 roku,
-  Nagrody i wyróżnienia dla Wójta oraz Samorządu gminy Jabłonka,
-  Najważniejsze wydarzenia  z życia gminy,
-  Informacje w sprawie usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Jabłonka i ochrony środowiska,
-  Wdrożenie e-usług w Urzędzie Gminy Jabłonka.

 

Podziękowanie Wójta Gminy Jabłonka - Antoniego Karlaka, za nadanie tytułu Honorowego Obywatela Wolborza

Podziękowanie Wójta Gminy Jabłonka - Antoniego Karlaka, za nadanie tytułu Honorowego Obywatela Wolborza

Szanowny Pan Bogdan Szulc Przewodniczący Rady Miasta w Wolborzu

Pragnę jeszcze raz na Pana ręce złożyć serdeczne podziękowania za nadanie mi tytułu Honorowego Obywatela Wolborza. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. To były wyjątkowe i wzruszające chwile, spędzone w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Tę jakże bliską i prawdziwą wspólnotę między samorządami Jabłonki i Wolborza w ujmujący sposób przedstawił w laudacji Pan Przewodniczący Rady Miasta, za co z całego serca dziękuję.

Chciałbym wyrazić wdzięczność za nadanie mi tego zaszczytu wszystkim mieszkańcom Wolborza, Radzie Miejskiej Wolborza, Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Wolborza Andrzejowi Jarosowi oraz poprzedniej Pani Burmistrz Elżbiecie Ościk i Wójtowi Henrykowi Sękowi, z którym wspólnie rozpoczynaliśmy partnerstwo naszych gmin. Szczególnie ciepło dziękuję Wolborskiemu Towarzystwu Kultury i Turystyki, które wystąpiło z wnioskiem do Rady Miejskiej o nadanie mi tego tytułu.

Przyjęcie tytułu Honorowego Obywatela Wolborza to dla mnie ogromny honor i zaszczyt.

Wójt Gminy Jabłonka

Antoni Karlak

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak Honorowym Obywatelem Wolborza

Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak Honorowym Obywatelem Wolborza

W sobotę 5 grudnia 2015r. na zakończenie obchodów 950-lecia Wolborza wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Wolborza. Akt nadania przyznała Rada Miasta Wolborza 22 września 2015r. w uznaniu zasług na rzecz partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami gmin Wolbórz i Jabłonka oraz za działalność  promującą miasto Wolbórz w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego oraz oświaty i kultury.

Czytaj więcej...

"Kapelusz Witosa" dla Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka

"Kapelusz Witosa" dla Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka

Podczas uroczystej gali w Teatrze Słowackiego w Krakowie w  piątek 27.11.2015r. przedstawiciele "Gazety Krakowskiej" oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wręczyli Antoniemu Karlakowi Wójtowi Gminy Jabłonka  symboliczny "Kapelusz Witosa", czyli nagrodę przyznawaną zwycięzcom corocznego plebiscytu czytelników na "Najpopularniejszego Wójta i Burmistrza Małopolski"

Czytaj więcej...