sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zwolnienie w podatku od nieruchomości - pomoc przedsiębiorcom – COVID 19

herb logoKorzystając z nadanych uprawnień oraz chcąc wspierać lokalnych przedsiębiorców podczas XXX Sesji Rady Gminy Jabłonka w dniu 28 stycznia 2021 roku Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę nr XXX/225/2021 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli położonych na terenie Gminy Jabłonka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. (uchwała.pdf).

Działania te mają na celu pomoc przedsiębiorcom, aby ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone lub ograniczone.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia proszeni są w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ww. uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego ( 1 luty 2021r. ) o złożenie stosownych dokumentów.

Czytaj więcej...

Samochody dla OSP

IMG 0438thW poniedziałek, 25 stycznia 2021 r., przy urzędzie gminy w Jabłonce odbyło się oficjalne przekazanie samochodów dla jednostek OSP z naszej gminy. Kluczyki do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jabłonka, z rąk wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka odebrał prezes OSP Jabłonka Jan Kuczkowicz.

Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podwilk

roboty ziemne

25 stycznia 2021 r. rozpoczęto roboty budowlane w zakresie wykonania infrastruktury kanalizacji sanitarnej w Podwilku. Prace obejmą osiedla Na Granicy i Grapy.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest jedną z największych inwestycji gminy Jabłonka ostatnich lat. Budowa weszła już w ostatni etap realizacji – V etap Podwilk. W najbliższych latach pozostanie wyłącznie bieżąca rekanalizacja.

Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzonymi pracami przepraszamy.

Zwrot akcyzy dla rolników - Informacja

akcyzaWójt Gminy Jabłonka przypomina rolnikom, że w dniach od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie papierowej lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Czytaj więcej...

„Wróć z POWERem!”

Wroc  z POWERemWojewódzki Urząd Pracy w Krakowie proponuje młodym powracającym z zagranicy spotkania z psychologiem. Możesz liczyć na pomoc, której potrzebujesz. Spotkania prowadzone są zdalnie, wystarczy dostęp do internetu.

Czytaj więcej...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 #liczysiękażdy

nsp2021 021 kwietnia 2021 r., według stanu na 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Czytaj więcej...

Nowe książki w Ibuk Libra

ibukMiło nam poinformować, że biblioteka otrzymała dostęp do wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA (2761 tytuły). Wszystkie Piny aktywne do grudnia 2020 zostały przedłużone na kolejny rok i czytelnicy, którzy taki PIN otrzymali, nie muszą pobierać nowych pinów.

Serwis IBUK LIBRA umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Każdy użytkownik w sieci biblioteki, po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl/, powinien otrzymać dostęp do książek w ibuku W bibliotece można otrzymać kody do zdalnego dostępu i korzystać z oferty z komputerów domowych.

Czytaj więcej...

Budżet na rok 2021 przyjęty

IMG 0856thPodczas uroczystej XXIX sesji w dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Gminy Jabłonka przyjęła Uchwałę Budżetową na rok 2021. Podczas dyskusji radni oraz sołtysi na ręce Wójta Antoniego Karlaka złożyli podziękowania za realizację zadań w trudnym roku 2020. Po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową. Na zakonczenie Wójt podziękował radnym, sołtysom, pracownikom i mieszkańcom za współprace i zrozumienie oraz wszystkim złożył życzenia noworoczne.