sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka

VI Międzynarodowy Festiwal na Pograniczu Kultur w Jabłonce na Orawie

JAC 5489thPodczas gdy drugiego dnia Orawskiego Lata na scenie dominuje kultura górali orawskich, od 2016 r. w pierwszy dzień, czyli w sobotę na scenie prezentują się górale innych regionów etnograficznych. Nie inaczej było i tym razem. Podczas VI Międzynarodowego Festiwalu na Pograniczu Kultur w Jabłonce na Orawie, który odbył się 15 lipca br. na stadionie sportowym, zaprezentowały się zespoły regionalne: Zielony Jawor z Krempach, Lokćan ze Słowacji i Dolina Popradu z Piwnicznej Zdroju.

Czytaj więcej...

Wieloletnia współpraca gminy Jabłonka z miastami partnerskimi

JAC 5160thSamorząd gminy Jabłonka od lat współpracuje z wieloma miastami i gminami partnerskimi z zagranicy i kraju. Z tej okazji zaprezentowano film podsumowujący tę wieloletnią współpracę, zobrazowano w nim, jak ona się układała przez te wszystkie lata. Dopełnieniem tego obrazu w 2023 r. stały się podziękowania dla tych, którzy byli zaangażowani we wspólne działania, czyli dla obecnych i byłych włodarzy zaprzyjaźnionych miast i gmin.

Czytaj więcej...

Zawyją syreny w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godzinie 17:00

syrenaW ramach treningu systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79. rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min”

Promocja książki pt. „Gmina Jabłonka 2006–2022. Zrównoważony rozwój w świetle zrealizowanych przedsięwzięć”

JAC 4841thW ramach obchodów XXXI Orawskiego Lata, Grażyna Karlak zaprezentowała publikację pt. „Gmina Jabłonka 2006–2022. Zrównoważony rozwój w świetle zrealizowanych przedsięwzięć” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. W książce zebrano informacje o dorobku samorządu gminy Jabłonka z 16 lat, opisano kierunki, w jakich rozwijała się nasza gmina. Wskazano najważniejsze inwestycje oraz przywołano ważne wydarzenia, które miały wpływ na życie poszczególnych miejscowości. Opisano działania w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury drogowo-mostowej, bezpieczeństwa publicznego, kultury, oświaty, sportu i rekreacji. O publikacji mówił także wójt Antoni Karlak, odpowiadając na kilka pytań. Następnie podziękował autorom książki za jej opracowanie i wręczył im kwiaty.

fot. Jan Ciepliński

Oddanie hołdu orawskim bojownikom o wolność w latach 1918–1920

JAC 4789th

W piątek 14 lipca 2023 r. o godz. 17.45 odbyła się krótka uroczystość przy obelisku upamiętniającym bojowników o wolność i przyłączenie części Orawy do Polski w latach 1918–1920, który został postawiony trzy lata temu, czyli sto lat po tym ważnym dla Orawy wydarzeniu historycznym. Biorący udział w uroczystości, w tym wszyscy goście spotkali się na parkingu przed Urzędem Gminy w Jabłonce ul. 3-go Maja 1, a następnie wspólnie przeszli pod obelisk. Na uroczystość organizowaną przez wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka przybyli: Ewa Gil dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego, burmistrzowie miast partnerskich wraz z delegacjami, pracownicy samorządowi; przedstawiciele: oświaty, służby zdrowia, straży pożarnej, Policji, wspólnot leśno-urbarialnych; regionaliści, mieszkańcy, sympatycy Orawy oraz media.

Wartę honorową wystawiła Kompania Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sączą wraz ze sztandarem z Placówki Straży Granicznej z Zakopanego, sztandary wystawiły jednostki OSP gminy Jabłonka oraz szkoły podstawowe gminy Jabłonka, a poprowadził je druh Piotr Witkowski.

Czytaj więcej...

Obowiązek wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów

Szanowni Państwo,

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona między innymi obowiązek wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów.

Czytaj więcej...

LIII Nadzwyczajny Zjazd Podhalan w Jabłonce

IMG 0074thW dniu 8 lipca 2023 r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbył się LIII Nadzwyczajny Zjazd Podhalan podczas, którego omówiono sprawy bieżące oraz podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu Związku Podhalan w Polsce.

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Górnej

IMG 0135th2 lipca 2023 r. OSP Zubrzyca Górna uczciła setną rocznicę swego istnienia. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Zubrzycy Górnej.  Po Mszy Św. o godz. 12.30 na placu przed Szkołą Podstawową nr 2 w Zubrzycy Górnej uroczystość rozpoczęła się przeglądem pododdziałów, które wprowadzono przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP Zubrzyca Górna pod batutą kapelmistrza druha Stanisława Kowalczyka. Dowódcą uroczystości był młodszy aspirant Tomasz Broda. Kompanię honorową wraz z pocztem sztandarowym i flagowym OSP Zubrzyca Górna poprowadził dh Piotr Witkowski, a poczty sztandarowe poprowadził dh Andrzej Buroń. Poczty sztandarowe wystawiły: OSP Zubrzyca Dolna, OSP Jabłonka, OSP Lipnica Mała, OSP Orawka, OSP Podwilk, OSP Chyżne, OSP Lipnica Wielka Centrum, OSP Lipnica Wielka Murowanica, OSP Piekielnik, OSP Spytkowice, OSP Sidzina, OSP Zawoja Centrum.

Czytaj więcej...