sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka +++ Ostrzeżenie przed marznącymi opadami - czytaj więcej...

Gmina Jabłonka po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pn. ,,Poznaj Polskę”- edycja 2022

poznaj polske 2Gmina Jabłonka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 217 685,90 zł  na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę”- edycja 2022. Przyznane przez Ministra środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie 32 wycieczek  szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonka.

Czytaj więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Jabłonka - edycja 2022

npc 2022 1Gmina Jabłonka  w 2022 r. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- Priorytet 3 otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej     w łącznej wysokości 19 000,00 zł na dofinansowanie bibliotek szkolnych oraz placówek wychowania przedszkolnego na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia, a także na realizację działań promujących czytelnictwo.

Czytaj więcej...

Inwestycje realizowane na terenie gminy Jabłonka w 2022 roku

inwestycje 2022Gmina Jabłonka prowadzi szereg inwestycji z zakresu infrastruktury drogowo-mostowej, gdyż rozwój infrastruktury komunikacyjnej jednoznacznie przekłada się na rozwój gminy. Obecnie wykonywane są nowe nawierzchnie asfaltowe oraz prace remontowe gminnych dróg zapewniając mieszkańcom dojazd do domów, nowych parceli budowalnych, a także użytków rolnych. Przedsięwzięcia finansowane są ze środków budżetu gminy.

Czytaj więcej...

Zespół OwCoK, grupa śpiewacza i orawscy instrumentaliści z nagrodami na 53. Festiwalu Górali Polskich

owcok festiwalthTydzień Kultury Beskidzkiej to wielkie, góralskie święto, którego częścią jest przeprowadzany w Żywcu Festiwal Folkloru Górali Polskich.

Festiwalowe przesłuchania podzielone na dwie części, oceanie są przez odrębne komisje. Tego roku w Amfiteatrze „Pod Grojcem” w Żywcu zaprezentowało się 29 zespołów, a wśród nich z programem „Przenosiny i cepowiny orawskie” zespół OwCoK.

Jury, któremu przewodniczyła etnografka pani Małgorzata Kiereś, za prezentację obrzędu weselnego u górali orawskich, przyznało zespołowi z OCK wyróżnienie i nominację do udziału w 53. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Gór Ziemskich w Zakopanem.

Czytaj więcej...

41 Piesza Pielgrzymka Góralska dotarła na Jasną Górę

DSC 0515thW niedzielę 31 lipca 2022 roku na Jasną Górę dotarła 41. Piesza Pielgrzymka Góralska. Pielgrzymów, w tym również grupę orawską przywitał w Częstochowie Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski. Tradycyjnie pielgrzymów witał również Wójt Gminy Jabłonka – Pan Antoni Karlak wraz z delegacją mieszkańców Orawy.

Uroczyste wejście grupy orawskiej na Jasną Górę uświetniła kapela Pana Józefa Kulawiaka z Zubrzycy Górnej. Punktem centralnym pielgrzymki góralskiej była Msza Święta, której przewodniczył Metropolita Krakowski.

Podziękowanie za pracę Panu Bronisławowi Kidoniowi

DSC 0315thW dniu 26 lipca 2022 roku miało miejsce uroczyste podziękowanie z okazji zakończenia okresu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę Panu Bronisławowi Kidoniowi.

Ponad dwudziestoletni wysiłek włożony przez Pana Bronisława Kidonia w działalność na rzecz lokalnej społeczności, naszej małej Ojczyzny i administracji samorządowej jest dla nas wszystkich przykładem jak należy rozumieć służbę publiczną.

Życzymy Panu satysfakcji z wykonywanej pracy, poczucia dumy i radości oraz wdzięczności wszystkich tych, z którymi Pan współpracował i którymi przez wiele lat służył Pan swoją pomocą, wiedzą i doświadczeniem.

Konkurs profilaktyczny - "Bezpieczne wakacje"

Herb 2021Organizatorem konkursu - lokalnej kampanii edukacyjno-profilaktycznej zwanego dalej Konkursem - jest Wójt Gminy Jabłonka, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jabłonka oraz Gminny Zespół Pedagogów Szkolnych. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie plastycznym.

Czytaj więcej...

Pamięć o wybitnych Orawianach – 55 rocznica śmierci ks. inf. Ferdynanda Machaya

DSC 0445thW dniu 29 lipca 2022 r. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak wraz z delegacją złożył wieniec i zapalił znicze na grobie ks. inf. Ferdynanda Machaya i członków jego rodziny, spoczywająch na Cmentarzu Parafialnym na Salwatorze w Krakowie. Delegacja Gminy Jabłonka w ten symboliczny sposób upamiętniła jego 55 rocznicę śmierci.

ks. inf. Ferdynand Machay - Czasopismo Orawa, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Kraków, 1989 (2-3/IX)

Chyżne z nowymi obiektami infrastrukturalnymi

P1122752thW czwartkowe popołudnie 28 lipca 2022 roku miało miejsce uroczyste otwarcie i oddanie do użytku nowej inwestycji drogowo-mostowej w Chyżnem. Zrealizowane przez Gminę Jabłonka przedsięwzięcie obejmowało budowę mostu wraz z drogami dojazdowymi, które łączą centrum miejscowości Chyżne z osiedlem Zawodzie i Bugaj.

Infrastruktura drogowo-mostowa stanowi jeden z priorytetowych obszarów działalności naszej gminy, jak co roku samorząd stara się poprawić jakość lokalnej sieci komunikacyjnej. Niniejsza inwestycja ułatwi mieszkańcom Chyżnego codzienne funkcjonowanie, ograniczy konieczność przejazdu przez drogę krajową, co zapewni bezpieczeństwo w przemieszczaniu się i zminimalizuje zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi.

Czytaj więcej...

Pamięć o wybitnych Orawianach – 102 rocznica przyłączenia części Górnej Orawy do Polski

P1122696th28 lipca 2022 r. uczczono 102 rocznicę przyłączenia części Górnej Orawy do Polski. W celu upamiętnienia budzicieli polskości na Orawie Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak oraz Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak złożyli kwiaty pod obeliskiem poświęconym 100-leciu przyłączenia Orawy do Polski w Jabłonce. W spotkaniu uczestniczyli również radni Gminy Jabłonka, kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy, a także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.