sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka +++ Ostrzeżenie przed upałem oraz burzami z gradem - czytaj więcej...

Bądźmy wsparciem dla Ukraińców, którzy schronienie przed okrucieństwem wojny znaleźli w naszej gminie

Solidarni z UkrainąWójt Gminy Jabłonka dziękuje wszystkim mieszkańcom gminy, którzy niosą pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom. Zaangażowanie mieszkańców w pomoc obywatelom Ukrainy jest budujące. Szczególne słowa podziękowania kieruje do tych, którzy przyjęli uchodźców pod swój dach. Codziennie na teren naszej gminy przybywają kolejne osoby zza wschodniej granicy, których dotyka okrucieństwo wojny. Dlatego też potrzeby stale narastają.

Dziękując za dotychczasową postawę, zachęcam Państwa serdecznie do włączenia się w organizowaną cały czas zbiórkę darów. Gminny magazyn pomocy prowadzony jest w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Na bieżąco mogą zgłaszać się osoby, które otoczyły opieką uchodźców wojennych i które potrzebują wsparcia rzeczowego.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

placowki oswiatowe ukr

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że dzieci w wieku szkolnym przybywające z Ukrainy na teren naszej gminy będą mogły kontynuować edukacje. Obecnie trwają prace nad stworzeniem oddziałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w celu zapewnienia kształcenia.

Oddziały przygotowawcze w grupie przedszkolnej, klasach I – III, IV – VI i VII – VIII odbywać się będą w budynku Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej i organizacyjnie podlegać będą Gminnemu Przedszkolu Samorządowemu w Jabłonce oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Jabłonce.

Zapisy do szkół podstawowych oraz przedszkola dzieci z Ukrainy przebywających na terenie gminy Jabłonka będą prowadzone w dniach 15-18 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce w godzinach pracy szkoły. Rodzic lub inny opiekun dziecka proszony jest o zabranie ze sobą dokumentacji (świadectwo szkolne, paszport lub dowód osobisty), jeśli taką posiada.

Szczegółowych informacji udziela Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce.

Gmina Jabłonka Solidarna z Ukrainą

Gmina Jabłonka Solidarna z UkrainąTransport darów zgromadzonych w ramach akcji „Gmina Jabłonka Solidarna z Ukrainą” wyruszył 9 marca spod Urzędu Gminy w Jabłonce. Wśród przekazanych rzeczy znalazły się m.in.: koce, śpiwory, środki czystości, środki higieniczne, produkty spożywcze do bezpośredniego spożycia z długim terminem ważności, a także ubrania dla niemowląt, żywność dla niemowląt i wiele innych. Dzięki ofiarności mieszkańców naszej gminy udało się zebrać tysiące materiałów i przedmiotów pierwszej potrzeby. Zebrane rzeczy przekazane zostaną do punktu socjalnego Caritas w Brzegach koło Krakowa.

Czytaj więcej...

Pierwsza zorganizowana grupa osób z Ukrainy trafiła do gminy Jabłonka

Solidarni z UkrainąDo Gminy Jabłonka od początku konfliktu na Ukrainie przybywają uchodźcy. Wczorajszej nocy gmina przyjęła grupę 39 osób do jednego z naszych punktów zgłoszonych w bazie noclegowej u Wojewody Małopolskiego. Są to głównie kobiety z dziećmi i osoby starsze. Zmęczeni wielogodzinną podróżą pasażerowie mogli liczyć na wszelką pomoc i wsparcie z naszej strony. Dzięki Państwa ofiarności zostały przekazane im rzeczy pierwszej potrzeby. W niedzielne popołudnie Wójt Gminy Jabłonka spotkał się z grupą przybyłą z Ukrainy, aby podnieść ich na duchu i dać nadzieję na lepsze jutro, zapewniając o solidarności mieszkańców Orawy z narodem ukraińskim.

9. Posiady Teatralne na Orawie

Posiady TeatralnePo rocznej przerwie Posiady Teatralne powróciły na Orawę. W 9. Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich, które odbyły się w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w dniach 4-6 marca 2022 r., wystąpiło 16 grup z 7 powiatów woj. małopolskiego: chrzanowski (3), gorlicki (1), krakowski (2), limanowski (1), myślenicki (3), nowotarski (4) i tatrzański (2).

Czytaj więcej...

Drogie Panie!

Dzien Kobiet

Jesteście źródłem miłości, piękna i mądrości. Jak nikt inny każdego dnia dbacie o rodzinę i domowe ognisko, nie szczędząc na to czasu, energii i sił.

Z okazji Święta Kobiet życzę wszystkim Paniom szacunku, podziwu i uznania za trud Waszej pracy włożony w pełnienie swoich ról. Życzę zdrowia, radości, pogody ducha i wszelkiej pomyślności na każdy nowy dzień.

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Jabłonka

Antoni Karlak

Gmina Jabłonka z pomocą dla Ukrainy

Solidarni z UkrainąW obliczu toczącej się na Ukrainie wojny, nasi Sąsiedzi potrzebują wsparcia i wszelkiej pomocy. Z uważności na drugiego człowieka, gmina Jabłonka wraz z Caritas Archidiecezji Krakowskiej już od kilku dni prowadzi zbiórkę darów. Łańcuch solidarności, jaki stworzyliśmy, sprawił, że punkty zbiórki na terenie naszej gminy z każdym dniem się napełniają. Liczne dary przekazały również placówki oświatowe z terenu gminy Jabłonka. Orawska społeczność pokazuje ogromne serce, solidarność i wolę współdziałania.

Zbiórka trwa w dalszym ciągu. W sobotę i niedzielę w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w godzinach 12.00 - 18.00, natomiast w remizach OSP gminy Jabłonka w godzinach 18.00 - 20.00. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak jest pełen uznania dla niezmiennej gotowości mieszkańców do niesienia pomocy.