GMINA
JABŁONKA
Urząd Gminy
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabłonka
powiat nowotarski
woj. małopolskie
tel. +48 18 26 111 00
tel. +48 18 26 111 20
tel. +48 18 26 523 35
fax. +48 18 26 524 68
sekretariat@jablonka.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Nasze Partnerskie Samorządy
 
 
Strona główna
Struktura
Jak załatwić sprawę
Tablica ogłoszeń
Zamówienia Publiczne
Ochrona Środowiska
Obrona Cywilna
Akty Prawne
Zdrowie
Szkoły
Parafie na Orawie
Ochotnicza Straż Pożarna
Kultura, Turystyka i Sport

Dotacje dla
Gminy Jabłonka

Sesje Rady Gminy

Ostatnia Sesja:
Sesja VII - 19.05.2015r.

Następna Sesja:
Sesja VIII - 10.06.2015r.
Sala obrad godz. 14.00Plan ZagospodarowaniaAzbestGospodarowanie odpadami
Sport i Rekreacja
Ośrodek Pomocy Społecznej


Instytucje

Małopolski Urząd Wojewódzki


Województwo Małopolskie


Starostwo Powiatowe w Nowym Targu


Powiatowy Urząd Pracy

WITAMY NA ORAWIE

Informacja Wójta Gminy Jabłonka

Wójt Gminy Jabłonka niniejszym informuje mieszkańców Podwilka objętych IV etapem kanalizacji, że w najbliższych dniach rozpoczniemy powyższą inwestycję. Planujemy zakończyć pracę przed 30 czerwca bieżącego roku, zgodnie z ustaleniami, które miały miejsce 12 maja z mieszkańcami Podwilka objętymi kanalizacją.

Bardzo Państwa proszę o pomoc i wyrozumiałość, aby w tym krótkim okresie czasu móc tą inwestycję ukończyć. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2 490 432,67 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa 67/100 złotych).

Czytaj całość…
 

,,Cudownych rodziców mam, odkryli mi każdą z dróg…” - Dzień Matki i Ojca w Gimnazjum w Jabłonce

W Orawskim Centrum Kultury w niedzielę 24 maja odbyła się niezwykła uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca zainicjowana w ubiegłym roku przez Panią Grażynę Karlak. Uczniowie Gimnazjum im. ks. Inf. F. Machaya w Jabłonce w wyjątkowy sposób chcieli podziękować swoim Rodzicom za trud włożony w ich wychowanie i przygotowali program artystyczny pod kierownictwem Opiekunów Samorządu Uczniowskiego - Pani Grażyny Karlak i Pani Sabiny Pilch.

Czytaj całość…
 

Wybory Prezydenta RP

 Wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Jabłonka - 24.05.2015

Wyniki - Gmina Jabłonka (.pdf)

Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Orawa Dzieciom Afryki

Drodzy Przyjaciele!

Spotkajmy się na 14. już festynie i świętujmy razem kolejną akcję charytatywną „Orawa Dzieciom Afryki” połączoną z „Orawskim Dniem Dziecka”. Przeżyjmy wspólnie ten czas, a także i tym razem nie zawiedźmy.

Czytaj całość…
 

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zwrócił się do Rady Gminy Jabłonka z prośbą o dokonanie wyboru ławników: Liczba ławników wynosi:

1. do Sądu Rejonowego w Nowym Targu – 2 ławników, w tym 1 ławnik do Sądu Pracy;

2. do Sadu Okręgowego w Nowym Sączu -0.

Czytaj całość…
 

Dzień Godności

Dnia 5 maja w Jabłonce odbył się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorem tego wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jabłonce, które zgodnie ze swoją misją chce stwarzać okazje do integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiskiem lokalnym. 

Czytaj całość…
 

Projekt „PIERWSZY DZWONEK”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” mającym na celu wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Czytaj całość…
 

XXVI  Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie

XXVI Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie rozpoczął się uroczystym przemarszem orkiestr spod Urzędu Gminy w Jabłonce na stadion. Na początku Przeglądu Orkiestr odegrano hymn państwowy, by uczcić Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Czytaj całość…
 

Konsul Generalny Węgier w Jabłonce

W czwartek 30 kwietnia Konsul Generalny Węgier w Krakowie dr hab. Adrienne Körmendy oraz Konsul dr Sándor Nedeczky odwiedzili gminę Jabłonkę. Zwiedzili zabytkowy kościół w Orawce w obecności księdza proboszcza Tadeusza Dąbrowskiego, wójta Antoniego Karlaka, sołtysa Józefa Kwaśnicy oraz rady parafialnej.

Czytaj całość…
 

Peleton kolarski w Jabłonce

W dniu dzisiejszym tj. 30.04.2015 roku już po raz kolejny gościliśmy w Jabłonce peleton kolarski Karpackiego Wyścigu Kurierów. Dokładnie o godzinie 15.30 kolarze finiszowali na mecie II etapu, liczącego 130 kilometrów, który prowadził z Zapory Niedzica przez Łapsze Niżne, Białkę Tatrzańską, Gronków, Bukowinę Tatrzańską, Poronin, Ząb, Czarny Dunajec do Jabłonki. Cała trasa wyścigu biegnie po terytorium Polski, Słowacji, Czech i Węgier.

Czytaj całość…
 

III Konkurs Pieśni Patriotycznej

W Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce 29 kwietnia odbył się III KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Czytaj całość…
 

Delegacja Gminy Jabłonka w Rumunii

Delegacja Gminy Jabłonka na czele z wójtem Antonim Karlakiem  w dniach 17 -19 kwietnia przebywała z wizytą w gminie Brebu w Rumunii.  Brebu to malownicza miejscowość położona w środkowej Rumunii na Wołoszczyźnie.

Czytaj całość…
 

X Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Emila Kowalczyka w Jabłonce

W Orawskim Centrum Kultury we wtorek 28.04.2015 odbył się X Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Emila Kowalczyka w Jabłonce. Głównym organizatorem  było Gminne Przedszkole w Jabłonce, Dyrekcja i Rada Rodziców. Dzieci z przedszkoli w Jabłonce, Podwilka, Rokicin, Spytkowic i Raby Wyżnej recytowały gwarowe teksty poetów z Orawy, Spisza i Podhala.

Czytaj całość…
 

Nowe władze Euroregionu „Tatry”

W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Starym Sączu odbył się XXI Kongres Związku Euroregion „Tatry”.  Jednym z punktów programu był wybór władz związku. Miło nam zakomunikować, że nowym Przewodniczącym Rady Związku Euroregion „Tatry” został wybrany Antoni Karlak - Wójt Gminy Jabłonka.

Czytaj całość…
 

Nowy dowód osobisty

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 r. przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.), a co za tym idzie nowego wzoru dowodu osobistego, w załączeniu przedstawiamy ulotkę informacyjną dotyczącą zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.

Zabezpieczenia nowego dowodu osobistego (.pdf)

 

Dyżury APTEK na terenie Gminy Jabłonka

Z inicjatywy Wójta Gminy Jabłonka Pana Antoniego Karlaka doszło w ostatnim czasie do kilku spotkań Wójta z Właścicielami aptek na terenie Gminy Jabłonka. W wyniku poczynionych negocjacji Właściciele aptek wyrazili zgodę na wydłużenie czasu pracy według poniższej tabeli.

Wydłużenie czasu pracy aptek koniecznym było z uwagi na to, że od 1 kwietnia 2014 roku działa w Orawskim Centrum Zdrowia w Jabłonce całodobowa opieka medyczna.

Pragnę w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy a w szczególności ludzi korzystających z opieki zdrowotnej serdecznie podziękować Właścicielom aptek za zrozumiałe podejście do potrzeb pacjentów.

Czytaj całość…
 

Szanowni mieszkańcy Gminy Jabłonka

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że w dniu 12 listopada 2014r. została podpisana umowa z firmą, która będzie odbierała odpady komunalne od mieszkańców naszej gminy. Firma A.S.A. Eko Polska Sp. z o .o. została wyłoniona w drodze przetargu i będzie świadczyć usługi przez 24 miesiące, tj. od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015 dostępny jest  tutaj

UWAGA!!!
Od stycznia 2015 następują zmiany odbioru odpadów komunalnych w miejscowości: Podwilk – Psiarnia (1 – 169). Wywóz odpadów komunalnych będzie się tam odbywał drugi piątek miesiąca (pracujący).
 

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKARSTW

 

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że przez cały rok 2015 we WSZYSTKICH OŚRODKACH ZDROWIA na terenie Gminy Jabłonka, tj. w Jabłonce, Lipnicy Małej, Zubrzycy Górnej i Podwilku zbierane będą nieodpłatnie do specjalnych pojemników wszelkiego rodzaju przeterminowane lekarstwa.

Czytaj całość…
 

Całodobowa opieka medyczna w Jabłonce

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że od dnia 01.04.2014r. w Orawskim Centrum Zdrowia w Jabłonce ul. 3-go Maja 7 PROWADZONA JEST OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA, którą sprawuje Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Czytaj całość…
 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonka tworzy i prowadzi Wójt Gminy Jabłonka od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonka jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Jabłonka na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1.    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.    numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3.    numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4.    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Czytaj całość…
 

Tutaj JesteśmyOrawskie Centrum Zdrowia


Orawskie Centrum Kultury


Orawska Biblioteka Publiczna


Witamy na OrawieLiczba odwiedzających naszą stronę:(od 20.04.2012)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1252
mod_vvisit_counterWczoraj1344
mod_vvisit_counterW tym tygodniu7153
mod_vvisit_counterW tym miesiącu38178
mod_vvisit_counterWszystkie1184807


29 Maja 2015
Piątek

Imieniny obchodzą:
Bogusława,
Maksymilian, Maria
Magdalena, Teodor,
TeodozjaMedia

Stowarzyszenia i Instytucje

PSOUU Barka w Jabłonce


Muzeum - Orawski Park Etnograficzny


Babiogórski Park Narodowy

(c) 2007 - Urząd Gminy Jabłonka
wykonanie i administracja Mariusz Karkoszka
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie,
pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.