GMINA
JABŁONKA
Urząd Gminy
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabłonka
powiat nowotarski
woj. małopolskie
tel. +48 18 26 111 00
tel. +48 18 26 111 20
tel. +48 18 26 523 35
fax. +48 18 26 524 68
sekretariat@jablonka.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
Nasze Partnerskie Samorządy
 
 
Strona główna
Struktura
Jak załatwić sprawę
Tablica ogłoszeń
Zamówienia Publiczne
Ochrona Środowiska
Obrona Cywilna
Akty Prawne
Zdrowie
Szkoły
Parafie na Orawie
Ochotnicza Straż Pożarna
Turystyka i Kultura

Dotacje dla
Gminy Jabłonka

Sesje Rady Gminy

Ostatnia Sesja:
Sesja V - 20.02.2015r.

Następna Sesja:
Sesja VI - 31.03.2015r.
Sala obrad godz. 12.00


Plan ZagospodarowaniaAzbestGospodarowanie odpadami
Sport i Rekreacja
Ośrodek Pomocy Społecznej


Instytucje

Małopolski Urząd Wojewódzki


Województwo Małopolskie


Starostwo Powiatowe w Nowym Targu


Powiatowy Urząd Pracy

WITAMY NA ORAWIE

Zasady rekrutacji do Gminnego Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowch w Gminie Jabłonka na rok szkolny 2015/2016

Zapisy do Gminnego Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywają się w dniach 16.03.2015r. do 31.03.2015r. Wnioski w wersji papierowej można składać w Gminnym Przedszkolu Samorządowym, w szkołach podstawowych w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wnioski można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego, określając w nich kolejność wybranych placówek, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Czytaj całość…
 

III Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich "POSIADY TEATRALNE" na Orawie

W Jabłonce w Orawskim Centrum Kultury od 7 do 8 marca odbywały się III Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich  -  POSIADY TEATRALNE na Orawie. Uroczystego otwarcia Posiadów Teatralnych na Orawie dokonał Zastępca Wójta Gminy Jabłonka Bolesław Wójcik oraz Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół Antoni Malczak.

Czytaj całość…
 

Informacja dla mieszkańców

Wójt Gminy Jabłonka informuje,

że w dniach 16, 23 i 30 marca 2015 r.

w godzinach od 8:00 do 9:00,

w biurze sołtysa Urzędu Gminy Jabłonka, będzie pełniony dyżur pracownika Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, dotyczący doradztwa w sprawach gospodarki leśnej.

 

Nowy dowód osobisty

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 r. przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.), a co za tym idzie nowego wzoru dowodu osobistego, w załączeniu przedstawiamy ulotkę informacyjną dotyczącą zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.

Zabezpieczenia nowego dowodu osobistego (.pdf)

 

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2015

W dniu 4 marca jak co roku, byliśmy organizatorami Gminnych eliminacji OTWP pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" – które to po raz czwarty odbyły się na terenie Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce. Wysoka frekwencja młodzieży (grupa wiekowa szkoła podstawowa - 2 uczestników, grupa wiekowa gimnazja - 18 uczestników, szkoły ponadgimnazialne – 12 uczestników) świadczy o wielkim zaangażowaniu starszych druhów w szerzeniu wśród młodych ludzi problematyki ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj całość…
 

Niedźwiedzie Orawy najsliniejszym klubem w Polsce

Na XV Mistrzostwach Polski w Gdańsku Niedźwiedzie Orawy wywalczyły tytuł najsilniejszego klubu w Polsce. 19 zawodników reprezentowało nasz region na sportowych targach FIT Festival w nadbałtyckim amberexpo.

 

Czytaj całość…
 

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2015 roku

W dniach 20 oraz 23, 24, 25 marca 2015 roku przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla Gminy Jabłonka. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji jest Ośrodek Sportowy Gorce, Al. Tysiąclecia 74 w Nowym Tragu.

O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia oraz wezwania imienne, które zostaną dostarczone zainteresowanym.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1996 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1991–1995 - którzy nie dopełnili tego obowiązku w latach poprzednich.

Czytaj całość…
 

Podsumowanie pracy i omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Jabłonka

W dniu 27 lutego bieżącego roku na sali obrad w Jabłonce odbyło się spotkanie „odprawa zadaniowa”, której celem było podsumowanie pracy Policji z Komisariatu w Jabłonce oraz omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie jego działania.

Czytaj całość…
 

Halowy Turniej Piłki Nożnej o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka”

W dniu 14 lutego 2015 roku na sali sportowej przy Zespole Szkół w Jabłonce został rozegrany I Halowy Turniej Piłki Nożnej o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka” przeznaczony dla dzieci urodzonych w 2003 roku i młodszych. Wzięło w nim udział siedem drużyn. Rozegrano łącznie 21 spotkań.

Czytaj całość…
 

Wspomnienie osoby dra  Emila Kowalczyka w 10 rocznicę Jego śmierci

W piątek 20 lutego w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbyła się wieczornica poświęcona pamięci pedagoga, poety i regionalisty dra Emila Kowalczyka w 10. rocznicę Jego śmierci.

Czytaj całość…
 

Dyżury APTEK na terenie Gminy Jabłonka

Z inicjatywy Wójta Gminy Jabłonka Pana Antoniego Karlaka doszło w ostatnim czasie do kilku spotkań Wójta z Właścicielami aptek na terenie Gminy Jabłonka. W wyniku poczynionych negocjacji Właściciele aptek wyrazili zgodę na wydłużenie czasu pracy według poniższej tabeli.

Wydłużenie czasu pracy aptek koniecznym było z uwagi na to, że od 1 kwietnia 2014 roku działa w Orawskim Centrum Zdrowia w Jabłonce całodobowa opieka medyczna.

Pragnę w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy a w szczególności ludzi korzystających z opieki zdrowotnej serdecznie podziękować Właścicielom aptek za zrozumiałe podejście do potrzeb pacjentów.

Czytaj całość…
 

Wyniki Turnieju Tenisa Stołowego o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka”

W niedzielę, 22 lutego 2015 roku na Hali Sportowej w Jabłonce rozegrany został Turniej Tenisa Stołowego o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka”. W sumie w turnieju zagrało 25 zawodników, którzy rywalizowali w turnieju indywidualnym w dwóch kategoriach wiekowych: do 30 lat oraz powyżej 30 lat.

Czytaj całość…
 

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKARSTW

 

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że przez cały rok 2015 we WSZYSTKICH OŚRODKACH ZDROWIA na terenie Gminy Jabłonka, tj. w Jabłonce, Lipnicy Małej, Zubrzycy Górnej i Podwilku zbierane będą nieodpłatnie do specjalnych pojemników wszelkiego rodzaju przeterminowane lekarstwa.

Czytaj całość…
 

XXXVI Gminny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka

W dniu 29 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 w czytelni OBP w Jabłonce odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom XXXVI Gminnego Przeglądu Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka.

Czytaj całość…
 

Szanowni mieszkańcy Gminy Jabłonka

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że w dniu 12 listopada 2014r. została podpisana umowa z firmą, która będzie odbierała odpady komunalne od mieszkańców naszej gminy. Firma A.S.A. Eko Polska Sp. z o .o. została wyłoniona w drodze przetargu i będzie świadczyć usługi przez 24 miesiące, tj. od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015 dostępny jest  tutaj

UWAGA!!!
Od stycznia 2015 następują zmiany odbioru odpadów komunalnych w miejscowości: Podwilk – Psiarnia (1 – 169). Wywóz odpadów komunalnych będzie się tam odbywał drugi piątek miesiąca (pracujący).
 

Delegacja Gminy Jabłonka w Nagymaniok na Węgrzech

Delegacja Gminy Jabłonka na czele z Wójtem Antonim Karlakiem w piątek 6 lutego 2015r. wzięła udział w uroczystej sesji Rady Gminy miasta Nagymanyok na Węgrzech. Na tej sesji jednogłośnie podjęto uchwałę o partnerstwie z Gminą Jabłonka. Podobną uchwałę o nawiązaniu współpracy partnerskiej z gminą Nagymanyok uchwaliła Rada Gminy Jabłonka w dniu 27.01.2015.

Czytaj całość…
 

Delegacja Gminy Jabłonka w Wolborzu


Delegacja Gminy Jabłonka na czele z Wójtem Antonim Karlakiem wzięła udział w inauguracji  obchodów jubileuszu 950-lecia partnerskiego miasta Wolborza. Uroczystość odbyła się 24 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Wolborzu.
Czytaj całość…
 

Orawska Liga Piłki Siatkowej

Sezon 2014/2015

W piątek,  28 listopada 2014 roku rozpoczęły się rozgrywki Orawskiej Ligi Piłki Siatkowej o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka" Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się osiem zespołów. Zespoły rozegrają mecze systemem „każdy z każdym”. Do drugiej rundy awansują cztery najlepsze.

Czytaj całość…
 

Całodobowa opieka medyczna w Jabłonce

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że od dnia 01.04.2014r. w Orawskim Centrum Zdrowia w Jabłonce ul. 3-go Maja 7 PROWADZONA JEST OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA, którą sprawuje Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Czytaj całość…
 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonka tworzy i prowadzi Wójt Gminy Jabłonka od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonka jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Jabłonka na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1.    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.    numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3.    numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4.    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Czytaj całość…
 

Tutaj JesteśmyOrawskie Centrum Zdrowia


Orawskie Centrum Kultury


Orawska Biblioteka Publiczna


Witamy na OrawieLiczba odwiedzających naszą stronę:(od 20.04.2012)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj584
mod_vvisit_counterWczoraj1253
mod_vvisit_counterW tym tygodniu5819
mod_vvisit_counterW tym miesiącu33429
mod_vvisit_counterWszystkie1107316


27 Marca 2015
Piątek

Imieniny obchodzą:
Benedykt, Ernest,
Ernestyn, Jan,
Lidia, Rościmir,
RupertMedia

Stowarzyszenia i Instytucje

PSOUU Barka w Jabłonce


Muzeum - Orawski Park Etnograficzny


Babiogórski Park Narodowy

(c) 2007 - Urząd Gminy Jabłonka
wykonanie i administracja Mariusz Karkoszka
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie,
pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.