sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie internetowej Gminy Jabłonka

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Jabłonka

urnaInformujemy, że Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Jabłonka będą się znajdować w następujących miejscach:

OBWÓD NR 1 – CHYŻNE – Remiza OSP, Chyżne 140, 34-481 Chyżne

OBWÓD NR 2 – JABŁONKA – Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Piusa Jabłońskiego 4, 34-480 Jabłonka (WEJŚCIE OD STRONY SALI GIMNASTYCZNEJ)

OBWÓD NR 3 – JABŁONKA – Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Piusa Jabłońskiego 4, 34-480 Jabłonka (WEJŚCIE OD STRONY SALI GIMNASTYCZNEJ)

OBWÓD NR 4 – LIPNICA MAŁA - Szkoła Podstawowa Nr 2, Lipnica Mała 346, 34-482 Lipnica Mała

OBWÓD NR 5 – ORAWKA – Remiza OSP, Orawka 62, 34-480 Jabłonka

OBWÓD NR 6 – PODWILK – Szkoła Podstawowa Nr 1, Podwilk 287, 34-722 Podwilk

OBWÓD NR 7 – ZUBRZYCA DOLNA – Szkoła Podstawowa, Zubrzyca Dolna 257, 34-484 Zubrzyca Górna

OBWÓD NR 8 – ZUBRZYCA GÓRNA – Szkoła Podstawowa Nr 2, Zubrzyca Górna 482, 34-484 Zubrzyca Górna (WEJŚCIE OD STRONY SALI GIMNASTYCZNEJ)

OBWÓD NR 9 – JABŁONKA – BORY - Szkoła Podstawowa w Jabłonce – Bory, ul. Kopernika 14, 34-480 Jabłonka

OBWÓD NR 10 – LIPNICA MAŁA - Szkoła Podstawowa Nr 2, Lipnica Mała 346, 34-482 Lipnica Mała

OBWÓD NR 11 – ZUBRZYCA GÓRNA – Szkoła Podstawowa Nr 2, Zubrzyca Górna 482, 34-484 Zubrzyca Górna (WEJŚCIE OD STRONY SALI GIMNASTYCZNEJ)

Głosowanie odbędzie się w dniu 21.10.2018r. w godzinach od 7:00 do 21:00

Drodzy Mieszkańcy Gminy Jabłonka

herb orawyDziękuję Wam serdecznie za obecność na zebraniach wiejskich. Doceniam owocną i merytoryczną dyskusję. Dziekuję za wszystkie Wasze rady, uwagi i rzeczowe postulaty, jak również konstruktywną krytykę. Każdy Wasz głos jest dla mnie ważny.

Wnioski z tych wspólnych spotkań są dla mnie inspiracją do realizacji kolejnych zadań dla rozwoju naszych miejscowości.

 

Wójt Gminy Jabłonka
Antoni Karlak

Ponad 400 000 zł dofinansowania do budowy chodnika do kościoła w Borach

prowGmina Jabłonka otrzymała dofinansowanie w kwocie 410 323,00 zł dla projektu pt. ,"Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika przy ul. Pogranicza w Jabłonce" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pan Wójt Antoni Karlak w dniu 18 października 2018 r. weźmie udział w uroczystym przekazaniu promes na realizację operacji typu, "Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania", Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Dzień Nauczyciela

dnW dniu  11 października 2018r.  w Orawskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były kwiaty, życzenia  dla wszystkich zaproszonych  Gości, a Dyrektorzy szkół  i najlepsi Nauczyciele  otrzymali nagrody, które wręczył Wójt Gminy Antoni Karlak.

Uroczystość  uświetnił piękny program artystyczny, przygotowany przez  uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłonce-Bory.

Orawskie Dyktando

dyktando 2018W dniu 9 października 2018r. w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę  odbyło się  „Orawskie Dyktando” w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce. Uczestniczyło w nim 23 uczniów kl. IV-VI  szkół podstawowych oraz  22 uczniów kl. VII-VIII i oddziałów gimnazjalnych. Młodzież  zmierzyła się z fragmentami pamiętnika „ Moja droga do Polski” ks. Infułata Ferdynanda Machaja. Komisja przestrzegając zasad, ujętych w regulaminie,  wyłoniła laureatów :

Czytaj więcej...

Nowa remiza OSP Podwilk

D81 5397th6 października  2018 roku, dzięki staraniom Wójta Gmina Jabłonka - Pana Antoniego Karlaka, zaangażowaniu władz Gminy oraz przy współpracy lokalnej społeczności oddano do użytku nowy budynek remizy OSP w Podwilku.

Czytaj więcej...

Zamierzenia gospodarcze Gminy na najbliższe lata

herb orawyChyżne

  • modernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej,
  • modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 7 na Górny i Dolny Koniec do Jeziora,
  • modernizacja oświetlenia ulicznego,
  • budowa mostu na Zawodzie od strony placu kościelnego wraz z drogami dojazdowymi,
  • odbudowa drogi od Zawodzia na Bugaj i regulacja własności,
  • modernizacja drogi od Bugaja w stronę „Końskiego Cmentarza" i na Górny Koniec wraz z budową mostu,
  • modernizacja drogi Osackiej i Tokarskiej,
  • budowa chodnika przy drodze gminnej,
  • budowa ogólnodostępnej siłowni przy Szkoły Podstawowej.
Czytaj więcej...