sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

„Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – mieszkańców Zubrzycy Dolnej poprzez sport pożarniczy”

straz zubrzycaOchotnicza Straż Pożarna w Zubrzycy Dolnej w ramach programu „Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – mieszkańców Zubrzycy Dolnej poprzez sport pożarniczy” uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń.

W dniu 21 września 2018 r. OSP Zubrzyca Dolna udała się z wizytą do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie celem podpisania umowy o przyznanie pomocy.