sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Komunikat Wójta Gminy Jabłonka

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Gminy Jabłonka w sprawie płatnego parkingu
na Placu Dworcowym w Jabłonce wyjaśniam:

- Plac Dworcowy jest własnością Wspólnoty Urbarialnej Leśnej w Jabłonce.

- przez ostatnie kilka lat nakłaniałem Zarząd Wspólnoty o nie wprowadzanie opłat parkingowych.

- pomimo moich sprzeciwów Zarząd Wspólnoty wprowadził płatny parking, co spotyka się
  z negatywną opinią większości mieszkańców gminy.

- Wójt niesłusznie jest posądzany o prowadzenie płatnego parkingu na Placu Dworcowym
  i zamierza dołożyć wszelkich starań do przywrócenia stanu poprzedniego.