sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Gminie Jabłonka zostało przyznane dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WM na realizację projektu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jabłonka wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków.”

Cel projektu: Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego na terenie gminy, podniesienie jakości wody w wodach i ciekach powierzchniowych na terenie gminy, podniesienie jakości wód podziemnych oraz gleb, korzyści zdrowotne, rozwój bazy turystycznej gminy, pobudzenie lokalnego rynku pracy, przyrost miejsc pracy podczas realizacji inwestycji.

Beneficjent: Gmina Jabłonka

Wartość projektu ogółem: 14 798 911,71 zł

Wydatki kwalifikowalne: 10 160 255,23 zł

Dofinansowanie: 5 701 935,24 zł

logo 2020