sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Program Ochrony Środowiska

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JABŁONKA NA LATA 2004 - 2015

 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JABŁONKA NA LATA 2019-2032

 
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004 - 2011 WRAZ Z PROGNOZĄ DO ROKU 2015
 
 
 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY JABŁONKA ZA LATA 2007- 2008
 
 
 
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY JABŁONKA NA LATA 2008-2015
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
 

Pobierz plik w formacie PDF