sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

„Odbiór, pakowanie, transport i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest w postaci gruzu azbestowego z terenu Gminy Jabłonka”

Gmina Jabłonka zrealizowała zadanie pn. „Odbiór, pakowanie, transport i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest w postaci gruzu azbestowego z terenu Gminy Jabłonka”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Koszt kwalifikowalny zadania 77 212 zł

Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 28 417 zł

Kwota dotacji ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 38 606 zł

tablica azbest