sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Doposażenie świetlic wiejskich w ramach programu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”

Gmina Jabłonka w 2023 r. zrealizowała zadanie polegające na doposażeniu świetlic wiejskich w ramach programu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”. Zakupiono modułowy podest sceniczny do budowy sceny na wydarzenia lokalnej społeczności oraz komplet nagłośnienia wraz z akcesoriami do remizy OSP w Podwilku. Świetlice wiejskie to małe centrum lokalnej kultury - miejsca stworzone z myślą o mieszkańcach przeznaczone do spędzania wolnego czasu, organizowania różnych form rekreacji, rozwijania zainteresowań i integrowania lokalnej społeczności. Wyposażenie to pozwoli na usprawnienie wydarzeń lokalnej społeczności, w tym koła gospodyń wiejskich, uczniów szkół miejscowości Podwilk, a także strażaków z OSP Podwilk. Wszystkie te grupy tworzą kapitał społeczny, który jest bazą do pozytywnych zmian w całej miejscowości.

malopolskie swietlice