sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Kolędowanie w Warszawie

koledowanie2017W dniu 21 grudnia 2017 r. Antoni Karlak - Wójt Gminy Jabłonka wraz z zespołem „Małe Podhale” pod kierunkiem Janusza Haniaczyka kolędowali w Ministerstwie Finansów w Warszawie. Kolędników z Orawy przyjęli: Marian Banaś – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wraz z Kierownikami i pracownikami Ministerstwa.

Wszyscy zebrani przełamali się opłatkiem życząc sobie wszelkiej pomyślności i szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku. „Małe Podhale” zaśpiewało tradycyjne kolędy i pastorałki. Wójt Antoni Karlak wręczył Panu Banasiowi orawski dzwonek pasterski, a zespół odśpiewał dla Sekretarza Stanu „Orawa, Orawa”, aby Ten nigdy nie zapomniał, że wywodzi się z orawskiej ziemi. Drugi „Orawski zbyrcok” pozostał w Ministerstwie dla Premiera Mateusza Morawieckiego, który w związku z licznymi obowiązkami służbowymi nie mógł być obecny w siedzibie Ministerstwa.